Dariusz Gliksman: Nieustanne powroty

Tak jak w dniu swoich urodzin, które są dla Żydów małym ‘Nowym Rokiem’ (Rosz Haszana), tak i dla Dariusza Gliksmana urodziny to czas namysłu nad planami na przyszłość. Nad tym, kim jest i nad tym, w jaki sposób odnosi się do swojej tożsamości żydowskiej. Ta zaś wiąże się dla niego, ojca dwójki dzieci, z jednej […]