Dział Archiwum Tadeusza Kantora i Zbiory Biblioteczne

Archiwum jest najstarszą częścią Cricoteki, funkcjonującą od samego początku jej istnienia, czyli od roku 1980. W zamyśle Tadeusza Kantora Archiwum Ośrodka Teatru Cricot 2 miało pełnić rolę „MUZEUM i INSTYTUTU NAUKOWEGO”, a tym samym stanowić symboliczny rdzeń dla funkcjonowania Cricoteki. To swoiste repozytorium pamięci instytucji, które sprawuje opiekę nad zróżnicowanym zbiorem archiwaliów i związanych z całokształtem twórczości Tadeusza Kantora. Archiwum inicjuje i wspiera również działania na rzecz utrzymania dziedzictwa swojego założyciela w intelektualnym obiegu, realizuje zadania w zakresie udzielenia informacji naukowej oraz służy pomocą przy przeprowadzaniu kwerend w zbiorach.

Przy Archiwum działa Czytelnia, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00

Kwerendy

Kwerendy w Archiwum odbywają się w siedzibie Cricoteki w pomieszczeniach Czytelni w godzinach otwarcia Archiwum oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby móc skorzystać z zasobów nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty i zaświadczenia.

Prosimy o telefoniczny lub e-mailowy kontakt przed wizytą w celu przygotowania dostępnego materiału.

Inwentarz Archiwum Tadeusza Kantora obejmuje działy

Dział I. TEKSTY TADEUSZA KANTORA

Obiekty oryginalne, w całości lub w części:

 1. Rękopisy, maszynopisy autorskie
 2. Notatki Tadeusza Kantora – maszynopisy
 3. Teksty redagowane dla PIW [połowa lat 80.]
 4. Notatki (cz. I: spektakle witkacowskie, cz. II: lata 80.)
 5. Listy
 6. Maszynopisy różnych tekstów, notatki z adnotacjami
 7. Luźne kartki, spisy
 8. Spisy wystaw
 9. Szkice
 10. Varia
 11. Korespondencja Grupa Krakowska
 12. Teczki z zawartością
 13. Fotografie spreparowane
 14. Teksty do „Dziś są moje urodziny”
 • Kserokopie tekstów Tadeusza Kantora (rękopisy, szkice, notatki, maszynopisy autorskie, listy, różne)
 • Elektroniczne zapisy tekstów, korespondencji Tadeusza Kantora

Dział II. DRUKI

 1. Programy teatralne (spektakle Teatru Cricot 2 i cricotages)
 2. Historia Teatru Cricot 2
 3. Katalogi festiwalowe
 4. Katalogi wystaw związanych z Tadeuszem Kantorem
 5. Ulotki, zaproszenia
 6. Manifesty
 7. Publikacje książkowe
 8. Publikacje towarzyszące wystawom i katalogi wystaw nie związanych z Tadeuszem Kantorem
 9. Czasopisma okazowe
 10. Plakaty
 11. Druki dotyczące happeningu
 12. Wycięte fragmenty druków

Dział III. RECENZJE I ARTYKUŁY

 1. Recenzje spektakli (Podziemny Teatr Niezależny, Teatr Cricot 2, cricotages)
 2. Tłumaczenia recenzji
 3. Wycinki prasowe Glob
 4. Wywiady z Tadeuszem Kantorem
 5. Teksty Tadeusza Kantora
 6. Artykuły dotyczące całokształtu twórczości
 7. Artykuły na temat prac scenograficznych dla teatrów repertuarowych
 8. Artykuły dotyczące twórczości plastycznej (wystawy, plastyka)
 9. Artykuły dotyczące twórczości plastycznej (happening)

Dział IV. MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

 1. Fotografie:
 • fotografie ze spektakli,
 • plastyka (fotografie obrazów, rysunków i obiektów Tadeusza Kantora w zbiorach publicznych i zbiorach rozproszonych, fotografie z happeningów, fotografie prac plastycznych z wątpliwym autorstwem Tadeusza Kantora, fotografie prac Tadeusza Kantora w muzeach zagranicznych, fotografie techniczne obiektów Cricoteki),
 • scenografie dla teatrów zawodowych (fotografie projektów Tadeusza Kantora w zbiorach publicznych i rozproszonych, fotografie ze spektakli),
 • fotografie kostiumów,
 • fotografie z wystaw i wydarzeń,
 • fotografie okolicznościowe,
 • portrety Tadeusza Kantora,
 • kwerendy,
 • fotografie rodzinne,
 • fotografie prywatne,
 • fotografie do makiety albumu malarstwa Tadeusza Kantora,
 • fotografie różne: budynków teatrów, aktorów, plakatów i sztrajf związanych z prezentacją spektakli, stykowe, Anny Laury Czapli, z pracy nad obiektami, nagród i odznaczeń, wnętrz pracowni Tadeusza Kantora przy ul. Siennej, plakatów, na płótnie, rękopisów, dzienników, projektów, korespondencji Tadeusza Kantora, druków różnych, rysunków Brunona Schulza, druków z adnotacjami, okładek publikacji, recenzji, wnętrza archiwum, różnych druków i tekstów, z wystawy Adama Sypla Wielopole Skrzyńskie, ,
 • varia: fotografie z wydarzeń inspirowanych twórczością Tadeusza Kantora, fotografie oprawne – dużego formatu, wystawowe (naklejone na aluminium, oprawne w plexi, na płótnie, naklejone na deseczki, oprawne), teksty oprawne,
 • materiały wyłącznie cyfrowe: skany, fotografie do druku, materiały różne.
 1. Archiwum filmowe (wideokasety, DVD, betacam):
 • próby spektakli,
 • zapisy spektakli,
 • filmy dokumentalne (w tym rejestracje konferencji, wypowiedzi Tadeusza Kantora i inne),
 • filmy różne (nie związane bezpośrednio z Tadeuszem Kantorem),
 • pętle odtwarzania,
 • filmy z wydarzeń inspirowanych twórczością Tadeusza Kantora,
 • taśmy filmowe.
 1. Archiwum dźwiękowe (taśmy magnetofonowe, CD, taśmy szpulowe):
 • muzyka i efekty dźwiękowe w spektaklach,
 • dźwięki do wystaw,
 • zapisy prób,
 • audycje radiowe,
 • zapisy konferencji,
 • wywiady,
 • nagrania prywatne Tadeusza Kantora,
 • wypowiedzi Tadeusza Kantora i inne.
 1. Zapisy wypowiedzi z archiwum dźwiękowego i wideo
 • wypowiedzi Tadeusz Kantora z nagrań dźwiękowych,
 • zapisy nagrań telewizyjnych, filmów dokumentalnych,
 • zapisy spektakli,
 • streszczenia prób spektakli i zapisy wypowiedzi z prób spektakli.
 1. Klisze

Dział V. VARIA

 1. Druki dotyczące teatrów
 2. Katalogi aukcyjne
 3. Materiały cyfrowe
 4. Materiały dla prasy i dokumentacje wystaw
 5. Materiały towarzyszące wystawom
 6. Materiały z sesji i konferencji naukowych
 7. Odznaczenia, nagrody, listy gratulacyjne
 8. Oprawne partytury, teksty teoretyczne
 9. Prace naukowe
 10. Rękopisy (oryginały i kserokopie), oryginały (autorstwa innego niż Tadeusz Kantor)
 11. Różne
 12. Sprawozdania z wystaw i wydarzeń
 13. Teksty różne – maszynopisy, wydruki, kserokopie
 14. Tłumaczenia dramatów Witkacowskich
 15. Ulotki, zaproszenia
 16. Kalendarze archiwum, notatniki archiwum, zeszyty z adresami etc.
 17. Programy teatralne (scenografie dla teatrów repertuarowych)
 18. Pudła Tadeusza Kantora z maszynopisami
 19. Dokumentacja konserwatorska archiwaliów z kolekcji Cricoteki

Tłumaczenia tekstów teoretycznych Tadeusza Kantora na języki obce

Korespondencja Grupy Krakowskiej

Teczki wystaw

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu