Bibliografia

Spis opracowany na podstawie zasobów Archiwum Cricoteki

I. Publikacje książkowe tekstów Tadeusza Kantora (w porządku alfabetycznym)

 1. A Journey Through Other Spaces Essays and Manifestos 1944-1990 Tadeusz Kantor, redakcja i tłumaczenie: Michal Kobialka. University of California Press Berkeley / Los Angeles / Londyn 1993
 2. Ein Reisender – seine Texte und Manifeste, redakcja: Piotr Nawrocki, Heinz Neidel, Manfred Rothenberger, Verlag für moderne Künst, Norymberga 1988
 3. Halászínház , opracowanie: Király Nina, Prospero Könyvek. Budapeszt – Szeged 1994
 4. Het Circus van de Dood , opracowanie: Johan de Boose, International Theatre & Film Books, Amsterdam 1991
 5. Kantor Tadeusz, Écrits (1) Du théâtre clandestin au théâtre de la mort, tłumaczenie: Marie-Thérèse Vido-Rzewuska, Les Solitaires Intempestifs, Besançon 2015
 6. Kantor Tadeusz, Écrits (2) De „Wielopole Wielopole” à la dernière répétition, tłumaczenie: Marie-Thérèse Vido-Rzewuska, Les Solitaires Intempestifs, Besançon 2015
 7. Kantor Tadeusz, Teatro de la muerte y otros ensayos 1944-1986, Alba Editorial, Barcelona 2010
 8. Kantor Tadeusz. Scrieri despre teatru, wybór i komentarz: Krzysztof Pleśniarowicz, tłumaczenie: Sabra Daici, Bukareszt 2014
 9. La classe morta de Tadeusz Kantor , tłumaczenie i opracowanie: Luigi Marinelli, Silvia Parlagreco. Libri Scheiwiller, Mediolan 2003
 10. La mia opera. Il mio viaggio. Commento intimo, Federico Motta Editore S.p.A., Mediolan 1991 / Ma création, Mon voyage. Commentaires intimes, Editions Plume, Paryż 1991
 11. Le théâtre de la mort, redakcja: Denis Bablet, L’ Age d’Homme, Lozanna 1977, 1985 / Il teatro della morte, redakcja: Denis Bablet, Ubulibri, Mediolan 1979, 2000 / Le théâtre de la mort, redakcja: Denis Bablet, Parco Picture Backs, Tokio 1982 / El teatro de la muerte redakcja: Denis Bablet, Ediciones de la Flor, Buenos Aires 1984
 12. Lezioni milanesi, Ubulibri, Mediolan 1988 / Leçons de Milan, Actes Sud / Papiers, Paryż 1990 / Lekcje mediolańskie, Cricoteka, Biuro Kongresowe Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 1991
 13. Metamorfozy, Teksty o latach 1938-1974 , wybór i opracowanie: Krzysztof Pleśniarowicz, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000
 14. Metamorphoses, Chene/Hachette – Galerie de France, Paryż 1982
 15. Niech sczezną artyści, redakcja: Hidenaga Otori, Sakuhinsa, Tokio 1990
 16. Pisma:
  • Tom I: Metamorfozy. Teksty o latach 1934-1974;
  • Tom II: Teatr Śmierci. Teksty z lat 1975-1984;
  • Tom III: Dalej już nic. Teksty z lat 1985-1990,

wybrał i opracował: Krzysztof Pleśniarowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków, Wrocław 2004 – 2005

 1. Wielopole, Wielopole Ubulibri, Mediolan 1981 / Wielopole, Wielopole Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1984 / Wielopole,Wielopole, Marion Boyars, Londyn 1990.

II. Wywiady Tadeusza Kantora (w porządku chronologicznym)

 1. O taszyźmie, filmie abstrakcyjnym i nowoczesnej scenografii, przepr. Antoni Dzieduszycki, w: “Odra” 1958, nr 1, s. 10
 2. Czy nowa awangarda? rozm. przepr. Jerzy Madeyski, w: “Życie Literackie” 1959, nr 44
 3. Kantor at full gallop, rozm. przepr. Claude Oliver, w: “Guardian” 1972, nr 258
 4. Entretien avec Denis Bablet, rozm. przepr. Denis Bablet, w: “Travail Théâtral”, 1972, zima
 5. Teatr „i”, rozm. przepr. Zbigniew Taranienko, w: “Kultura” 1973, nr 32
 6. Przedmiot staje się aktorem, rozm. przepr. Teresa Krzemień, w: “Kultura” 1974, nr 37
 7. Świadomość sztuki, rozm. przepr. Marian Sienkiewicz, w: “Literatura”, 1974, nr 48
 8. Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Philippe du Vignal, w: “L’art vivant” 1974, nr 50
 9. Tadeusz Kantor. La Classe morte, rozm. przepr. Philippe du Vignal, w: “Art Press International” 1977, kwiecień
 10. Sulla scena passano fantasmi d’avanguardia, rozm. przepr. Roberto de Monticelli, w: “Corriere della Sera” 29 I 1978
 11. La classe morte, rozm. przepr. Yvonne Davis, w: “Théâtre/Public” 1978, marzec
 12. Trafić do światowego muzeum, rozm. przepr. Krzysztof Pleśniarowicz, w: “Kultura” 1978, nr 30
 13. Kantor profeta dell’avanguardi, rozm. przepr. E. Piergiacomi, w: “Sipario” 1978, nr 383
 14. Dzieło sztuki jest zamknięte, rozm. przepr. Anna Grzejewska, w: “Miesięcznik Literacki” 1978, nr 10
 15. La solution al arte es la obra cerrada porque la abieta es facil y propiciatoria al consumismo, rozm. przepr. Fernando de Ita, w: “uno mas uno” 10 III 1979
 16. Nowa sytuacja w sztuce, rozm. przepr. Elżbieta Morawiec, w: “Życie Literackie” 1979, nr 2
 17. Metoda klisz, rozm. przepr. Leo Caplan, Krystyna Rabińska, w: “Dialog” 1980, nr 12
 18. Un entretien avec… Du théâtre clandestin au Théâtre Zéro, rozm. przepr. Raymonde Temkine, w: “Commedie-Française” 1980, nr 12
 19. Kantor a présent, rozm. przepr. Anne Ubersfeld, w: “Théâtre/Public” 1981, nr 39
 20. Rozmowa z Tadeuszem Kantorem , rozm. przepr. Wiesław Borowski, w:
  Tadeusz Kantor , Wiesław Borowski. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982
 21. Kantora przekraczanie doskonałości, rozm. przepr. Bogdan Gieraczyński, w: “Odra” 1983, nr 6
 22. Conversacion con Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Juan Carlos Vidal, w: “Los Cuadernos del Norte”, 1983, maj – czerwiec
 23. Kantor, le péché, les poubelles, l’éternité, rozm. przepr. Guy Scarpetta, w: “Art Press” 1983, czerwiec
 24. Kantor, une autre vision de l’art et du théâtre, rozm. przepr. Michel Giroud, w: “Kanal magazine” 1984, październik
 25. Qu’ils crevent, les artistes! rozm. przepr. Philippe du Vignal, w: “Art press” 1985, wrzesień
 26. Postawa artysty – uczciwość i prawda, rozm. przepr. Bożena Winnicka, w: “Życie literackie” 1985, nr 40
 27. Był absolutnym heretykiem… O Stanisławie Ignacym Witkiewiczu mówi Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Jan Kłossowicz, w: “Literatura” 1985, nr 8
 28. An interview with the director of Cricot 2 Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Uri Hertz, w: “Third Rail” 1985/86, nr 7
 29. Let the Artists Die? An Interview with Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Michal Kobialka, w: “TDR/The Drama Review” 1986, jesień, nr 30
 30. O fotografii z Tadeuszem Kantorem/Tadeusz Kantor on photography, rozm. przepr. Andrzej Matynia, w: “Projekt” 1987, nr 3
 31. Spotkania z Tadeuszem Kantorem, rozm. przepr. Krzysztof Miklaszewski. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989, TKECh, Kraków 1992
 32. Tadeusz Kantor. Réponses a onze questions, rozm. przepr. Jean Duvignaud, Françoise Gründ, w: “Internationale de l’Imaginaire” 1989, wiosna
 33. Ce qu’ils appellent la liberté, rozm. przepr. Guy Scarpetta, w: “La Regle du jeu” 1990, maj, nr 1
 34. Rozmowa z Tadeuszem Kantorem, rozm. przepr. Tetsuo Toshimitsu, w: “Theatre” 1990, czerwiec (Japonia)
 35. Odejść i powrócić. Rozmowa z Tadeuszem Kantorem, rozm. przepr. Inuhiko Yomota, w: “Bungakukai” 1990, lipiec (Japonia)
 36. Sztuka jest przestępstwem, rozm. przepr. Maślińska Irena, w: “Polityka” 1990, nr 35
 37. Testament et amour, rozm. przepr. Georges Banu, w: “Alternatives théâtrales” 1991, nr 37
 38. Tadeusz Kantor. Entretiens, Opracowanie: Brunella Eruli, Editions Carré Arts&estétique, 1996
 39. Rozmowy, rozm. przepr. Mieczysław Porębski, w: Deska, Mieczysław Porębski, Murator, Warszawa, 1997

III. Publikacje książkowe na temat twórczości Tadeusza Kantora (w porządku chronologicznym)

 1. La classe morta di Tadeusz Kantor, [fot:] Maurizio Buscarino, Universale Economica Feltrinelli, Milano 1981 (zawiera teksty T. Kantora)
 2. Borowski Wiesław, Tadeusz Kantor, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982 (zawiera teksty T. Kantora)
 3. Cricot 2, Immagine di un teatro, [fot:] Romano Martinis, Le Parole Gelate, Roma 1982
 4. Tadeusz Kantor: Theater des Todes. Die tote Klasse. Wielopole – Wielopole, [fot:] Günther K. Kühnel, Verlag für moderne Kunst, Zirndorf, Nürnberg, 1983 (zawiera teksty T. Kantora)
 5. Kantor, wybór. i opracowanie: Denis Bablet, Les Voies de la création théâtrale XI, Éditions de Centre National de la Recherche scientifique, Paris 1983; II wyd. Paris 1990 (zawiera teksty T. Kantora)
 6. Kantor, l’artiste à la fin du XXeme siècle, redakcja: Georges Banu, Actes Sud – Papiers, Paris 1990 (zawiera teksty T. Kantora)
 7. Ô douce nuit. Les Classes d’Avignon, Actes Sud – Papiers, Paris 1990 (zawiera teksty T. Kantora)
 8. Pleśniarowicz Krzysztof, Teatr Śmierci Tadeusza Kantora, VERBA, Chotomów 1990
 9. Kłossowicz Jan, Tadeusz Kantor. Teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991; Kłossowicz Jan, Tadeusz Kantors Theater, redakcja: Harald Xander, A. Francke, Verlag Tübingen und Basel, 1995
 10. Tadeusz Kantor, [fot:] Caroline Rose, Miroirs, Maubeuge 1991
 11. Dzieła Tadeusza Kantora w Kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu [katalog obrazów i prac na papierze], opracowanie: Włodzimierz Nowaczyk, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1993
 12. Kantor 2, wybór i opracowanie: Denis Bablet, Les Voies de la création théâtrale 18, Éditions de Centre National de la Recherche scientifique, Paris 1993 (zawiera teksty T. Kantora)
 13. Pleśniarowicz Krzysztof, The Dead Memory Machine. Tadeusz Kantor’s Theatre of Death, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 1994, Black Mountain Press, 2004
 14. Krzysztof Pleśniarowicz, Teatr nie-ludzkiej formy, Universitas, Kraków 1994
 15. Marcos Resenzvaig, El teatro de Tadeusz Kantor, Leviatan, Buenos Aires 1995
 16. Aldona Skiba-Lickel, Aktor według Kantora, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1995
 17. Maurizio Buscarino, Kantor, cyrk śmierci, redakcja: Roberta Valtorta, Edition Sturzfluge, Bozen 1997 (zawiera teksty T. Kantora)
 18. Jan Kott, Strony o Tadeuszu Kantorze, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1997, 2005; następne wyd.: Jan Kott, Kaddish. Pages sur Tadeusz Kantor, LE PASSEUR – Cecofop, Nantes 2000; Jan Kott, Kaddish, Publisher Michitani Co. Ltd., Tokyo 2000; Jan Kott, Kaddish. Pagine su Tadeusz Kantor, Libri Scheiwiller, Milano 2001
 19. Krzysztof Pleśniarowicz, Artysta końca wieku, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997 (zawiera teksty T. Kantora)
 20. Mieczysław Porębski, Deska, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1997
 21. W cieniu krzesła. Malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora, redakcja: Tomasz Gryglewicz, Universitas, Kraków 1997
 22. Amos Passing Fergombe, Tadeusz Kantor, de l’écriture scénique de la mort a l’instauration de la mémoire, Presse Universitaire de Valenciennes, Valencienne, 1997
 23. Tadeusz Kantor. Z Archiwum Galerii Foksal, opracowała: Małgorzata Jurkiewicz, Joanna Mytkowska, Andrzej Przywara, Galeria Foksal SBWA, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 1998 (zawiera teksty T. Kantora)
 24. Dietmar Wiewiora, Materie, kollektive Erinnerung und individuelle Existenz im Theater von Tadeusz Kantor (1938-1991), Universitas, Kraków 1998
 25. Hommage à Tadeusz Kantor, redakcja: Krzysztof Pleśniarowicz, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Uniwersytet Jagielloński, Académie Expérimentale des Théâtres, Kraków 1999 (zawiera zapisy wypowiedzi T. Kantora)
 26. Tadeusz Kantor. Motywy hiszpańskie/Motivos espanioles, Instytut Cervantesa w Warszawie, Warszawa 1999 (zawiera teksty T. Kantora)
 27. Guy Scarpetta, Kantor au présent, Actes Sud, Paris 2000
 28. Tadeusz Kantor. Niemożliwe/Impossible, redakcja: Jarosław Suchan, Bunkier Sztuki Galeria Sztuki Współczesnej, Kraków 2000; Tadeusz Kantor Lehetetlen /Impossible, Ludwig Múzeum Budapest, Kortárs Múvészeti Múzeum, Budapest 2001
 29. Tadeusz Kantor. Wędrówka, redakcja: Józef Chrobak, Lech Stangret, Marek Świca, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2000 (zawiera teksty T. Kantora)
 30. Tadeusz Kantor – Cricot 2, [fot:] Romano Martinis, redakcja: Silvia Parlagreco, Oedipus Edizioni, Milano 2001 (zawiera teksty T. Kantora)
 31. Buscarino Maurizio, Kantor, Leonardo Arte, Milano 2001
 32. Claude Amey, Tadeusz KANTOR. Theatrum Litteralis, L’Harmattan, Paris 2002
 33. Memorie del teatro, Biblioteca Spadoni, Titivillus Edizioni, Firenze 2002, części: 1. Il viaggio di Tadeusz Kantor (compendio biografico), redakcja: Józef Chrobak; 2. L’illusione vissuta. Viaggi e teatro con Tadeusz Kantor, redakcja: Luigi Arpini; 3. Kantor a Firenze, redakcja: Valerio Valoriani
 34. Klaudiusz Święcicki, Małe ojczyzny Europy w teatrze Tadeusza Kantora, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Collegium Europaeum Gnesnese, Kraków, Gniezno 2002
 35. Pierścień „Balladyny”. Gra z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora, koncepcja i redakcja: Zbigniew Baran, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2003 (zawiera teksty T. Kantora)
 36. Tadeusz Kantor. Zbiory publiczne, katalog prac, redakcja i opracowanie: Anna Halczak, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2003
 37. „Powrót Odysa” i Podziemny Teatr Niezależny Tadeusza Kantora w latach 1942-1944, cz. 1, redakcja: Józef Chrobak, Ewa Kulka, Tomasz Tomaszewski, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2004
 38. Marek Pieniążek, Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora, Universitas, Kraków 2005
 39. Uta Schorlemmer Tadeusz Kantor. Er War Sein Theater, Verlag für moderne Kunst, Nürnberg 2005 (zawiera teksty T. Kantora)
 40. Wielopole Skrzyńskie di Tadeusz Kantor, redakcja: Józef Chrobak, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2005
 41. Tadeusz Kantor. Scenografie dla teatrów oficjalnych, katalog prac, redakcja: Małgorzata Paluch-Cybulska, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2006
 42. Lech Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła, Art + Edition, Kraków 2006
 43. Klaudiusz Święcicki, Historia w teatrze Tadeusza Kantora, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007
 44. Pleśniarowicz Krzysztof, A Halott Emlékek Gépezete. Tadeusz Kantor Halálszínháza, Budapest 2007
 45. Wielopole, Wielopole. Dossier, redakcja: Józef Chrobak, Natalia Zarzecka, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2007
 46. Protagonismo registico e spazio memoriale, opracowanie Lido Getta, redakcja: Silvia Parlagreco, Titivillus Edizioni, Pisa 2007
 47. Kunst ist ein Verbrechen. Tadeusz Kantor, Deutschland und die Schweiz, Herausgegeben von Uta Schorlemmer, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2007
 48. Sztuka jest przestępstwem. Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria, redakcja: Uta Schorlemmer, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków, Verlag für moderne Kunst Nürnberg 2007
 49. Kunstgewerbeschule 1939-1943 i Podziemny Teatr Niezależny Tadeusza Kantora w latach 1942-1944, redakcja: Józef Chrobak, Katarzyna Ramut, Tomasz Tomaszewski, Marek Wilk, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2007
 50. Tadeusz Kantor. Obiekty/przedmioty. Zbiory Cricoteki. Katalog prac, koncepcja i opracowanie: Anna Halczak, Bogdan Renczyński, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2007
 51. Panoramiczny happening morski i Tadeusz Kantor w latach 1964-1968, redakcja: Józef Chrobak, Michał Rogalski, Marek Wilk, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka 2008 (publikacja towarzysząca wystawie Panoramiczny happening morski Tadeusza Kantora)
 52. Cricot 2 – lata 50., Tadeusz Kantor i początki Teatru Cricot 2, 1955-1958, Józef Chrobak, Marek Wilk, Crioteka 2008
 53. Fazan Katarzyna, Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, Kantor, Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego, Kraków 2009
 54. Tadeusz Kantor nad morzem, redakcja: Józef Chrobak, Justyna Michalik, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka 2009
 55. Galeria – Pracownia Tadeusza Kantora. Cricoteka, opracowanie: Anna Halczak, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2009
 56. Kobialka Michal, Further on, nothing. Tadeusz Kantor’s Theatre, , University of Minnesota Press, Minneapolis, London 2009, (zawiera teksty T. Kantora)
 57. W Tarnowie i Krakowie. Szkolne lata Tadeusza Kantora 1924-1939 wraz z uzupełnieniami do roku 1944, redakcja: Józef Chrobak, Justyna Michalik, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2009
 58. Tadeusz Kantor i Artyści Teatru Cricot 2 (Dokumenty i materiały), t. I, redakcja: Józef Chrobak, Justyna Michalik, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2009
 59. „Les Cordonniers de Tadeusz Kantor” / „Szewcy Tadeusza Kantora”, redakcja: Karolina Czerska, Józef Chrobak, Justyna Michalik, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków, 2010
 60. Adamski Antoni, Artyści Podkarpacia, Wydawnictwo LIBRA, Rzeszów 2010 (publikacja zawiera rozdział poświęcony T. Kantorowi)
 61. Michal Kobialka, O Călătorie în alte spaţii. Teatrul lui Tadeusz Kantor, tłumaczenie Cipriana Petre, Casa Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010
 62. Palazzi Renato, La materia e l’anima, Titivillus, Pisa 2010
 63. Witts Noel, Tadeusz Kantor, Wyd. Routledge Abingdon 2010
 64. Godlewska-Byliniak Ewelina, Tadeusz Kantor: Sobowtór, melancholia, powtórzenie, Wydawnictwo Homini, Kraków 2011
 65. Januszewska-Skreiberg Janina, Sercem w dwóch krajach. Norwesko – polskie pejzaże kulturalne, Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych FISO, Gdańsk 2011 (w publikacji rozdział poświęcony Tadeuszowi Kantorowi)
 66. Kantor Was Here, redakcja: Katarzyna Murawska-Muthesius, Natalia Zarzecka we współpracy z Tomaszem Tomaszewskim, Black Dog Publishing Limited, Londyn 2011
 67. Kapusta Anna, Od rytuału do mitu? Teatr Śmierci Tadeusza Kantora jako fakt antropologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
 68. Klub Od nowa 1958-1970, redakcja: i opracowanie: Danuta Książkiewicz-Bartkowiak, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2011, (publikacja zawiera notatki ze spotkań z T. Kantorem)
 69. Miklaszewski Krzysztof, Kantor od kuchni, Wyd. II rozszerzone, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2011
 70. Źródła pamięci. Grotowski Kantor Szajna, redakcja: Anna Jamrozek-Sowa, we współpracy z Anetą Adamską, Wyd. MITEL, Rzeszów 2011
 71. Cintra Wagner, No Limiar Do Desconhecido. Reflexoes Acerca Do Objecto No Theatro De Tadeusz Kantor, Editora Unesp, Sao Paolo, 2012
 72. Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, redakcja: Klaudiusza Święcickiego, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa, Gniezno 2012 (publikacja zawiera teksty poświęcone T. Kantorowi)
 73. Freise Matthias, Slawistische Literaturwissenschaft. Eine Einführung, Wyd. Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co.KG, Türbingen 2012
 74. Romanska Magda, The Post-traumatic Theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in Akropolis and The Dead Class, Anthem Press, London-New York 2012
 75. Wiśniak Kazimierz, Życie ze sztuką splecione, Wydawnictwo VANDRE, Kraków 2012 (wspomnienia autora, zawierają wzmianki o T. Kantorze)
 76. Zagłada chorych psychicznie. Pamięć i historia, redakcja: Tadeusz Nasierowski, Grażyna Herczyńska, Dariusz M. Myszka, Wyd. ENETEIA, Warszawa 2012
 77. Kufel Marta, Błędne Betlejem Tadeusza Kantora, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013
 78. Stangret Lech, Tadeusz Kantor. Rysunek, Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ”, Warszawa 2013 / Stangret Lech, Tadeusz Kantor. Drawing, Fundacja im. Tadeusza Kantora, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2015
 79. Tadeusz Kantor i lata 1959-1964, redakcja: Józef Chrobak, Justyna Michalik, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2013
 80. Tadeusz Kantor. Ostatnie dziesięciolecie 1980-1990, redakcja Józef Chrobak, Justyna Michalik, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2013
 81. Źródła pamięci. Grotowski Kantor Szajna, redakcja: Anny Jamrozek-Sowy, współpraca: Aneta Adamska, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2013
 82. Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, redakcja: Katarzyna Fazan, Anna R. Burzyńska, Marta Bryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014 / Tadeusz Kantor Today. Metamorphoses of Death, Memory and Presence”, redakcja: Katarzyna Fazan, Anna R. Burzyńska, Marta Bryś, tłumaczenie: Anda Mac Bride, Peter Lang Edition, Frankfurt 2014
 83. Stangret Paweł, Kantor pisarz. Lekcje mediolańskie jako tekst literacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014
 84. Czerni Krystyna, Tadeusz Kantor. Spacer po linie, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2015 / Czerni Krystyna, Tadeusz Kantor. Walking a Tightrope, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2015
 85. Flader-Rzeszowska Katarzyna, Teatr przeciwko śmierci. Kryptoteologia Tadeusza Kantora, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015
 86. Łarionow Dominika, Wystarczy tylko otworzyć drzwi… przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 87. Michalik Justyna, Idea bardzo konsekwentna. Happening i teatr happeningowy Tadeusza Kantora, Universitas, Kraków 2015
 88. Pokój wyobraźni. Słownik Tadeusza Kantora / The Room of Imagination. A Tadeusz Kantor Dictionary, redakcja: Katarzyna Tokarska Stangret, ilustracje: Aleksandra Grudzińska, Bogna Podbielska, tłumaczenie: Anna Micińska, Krzysztof Rowiński, Circo Barbaro, Warszawa 2015 (publikacja w języku polskim i angielskim)
 89. Zostawiam światło, bo zaraz wrócę. Tadeusz Kantor we wspomnieniach swoich aktorów, redakcja: Jolanta Kunowska / I’m Leaving The Light On, I’ll Be Back Soon. Tadeusz Kantor In The Memories Of His Actors, edit. Jolanta Kunowska, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2015
 90. Chasing Kantor, redakcja: Ruth Mariën, Geert Kestens, Wim Lambrecht, Drukkerij Sintjoris (Graphius Group), Gent 2016
 91. Framing Melancholy, redakcja: Ruth Mariën, Geert Kestens, Wim Lambrecht, Drukkerij Sintjoris (graphius Group), Gent 2016 (publikacja zawiera teksty poświęcone T. Kantorowi
 92. Święcicki Klaudiusz, Wielopole Skrzyńskie i Galicja w „kliszach pamięci” Tadeusza Kantora, Instytut Historii UAM, Poznań 2016
 93. Tadeusz Kantor. Hommage to Kantor – Theater of Death. Project Commemorating the 100 th Annibersary of the Birth of Tadeusz Kantor, 2016 (publikacja wydana w dwóch formach: polsko-japońskiej oraz angielsko-japońskiej)
 94. Tadeusz Kantor. Portrait multiple. Polyphonie, inspirations, renaissances, redakcja: Kinga Miodońska-Joucaviel, Uniwersytet w Tuluzie, Association Slavica Occitania, Tuluza 2016
 95. Tadeusz Kantor’s Memory: other pasts, other futures, redakcja: Michal Kobialka, Natalia Zarzecka, Polish Theatre Perspectives, Tapac Londyn, Instytut im. Jerzego Grotowskiego Wrocław, 2016
 96. Twitchin Mischa, The theatre of death – the uncanny in mimesis. Tadeusz Kantor, Aby Warburg and an iconology of the actor, Palgrave Macmillan, Londyn 2016
 97. Twitchin Mischa, The Theatre of Death – The Uncanny In Mimesis. Tadeusz Kantor, Aby Warburg, And An Iconology Of The Actor, Palgrave Macmillan, Londyn 2016
 98. Infantka Małgorzata we współczesnej sztuce polskiej, redakcja: Malina Barcikowska, Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata. Studia i Monografie, Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2017 (publikacja zawiera tekst poświęcone Tadeuszowi Kantorowi)
 99. Kłossowicz Jan, Divadlo Tadeusze Kantora, Edice Světové Divadlo Theatre Institute Divadelní ústav, Praga 2017
 100. Pamięci Tadeusza Kantora, opracowanie: Jacek Bukowski, Pracownia Malarska Jacka Bukowskiego, Warszawa 2017
 101. Buscarino Maurizo, In Kantor… un piccolo pugno di dolenti commedianti, La Casa Usher, Florencja 2018
 102. Pleśniarowicz Krzysztof, Kantor, Wyd. Wielka Litera, Kraków 2018
 103. Tadeusz Kantor. Scritti. I volume 1938-1974, redakcja: Silvia Parlagreco, tłumaczenie: Ludymiła Ryba, Wyd. Editoria&Spettacolo soc. Coop. 2018
 104. Czerska Karolina, Tadeusz Kantor i Maurice Maeterlinck. Dramaturgie istnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
 105. Fazan Katarzyna, Nie/Obecność, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

IV. Katalogi wystaw (w porządku chronologicznym)

 1. Tadeusz Kantor, opracowanie: Karl Heinz Hering, Ewald Rathke, Düsseldorf Kunsthalle Grabbeplatz, 1959
 2. Kantor, Galerie Alice Pauli, Lozanna 1964
 3. Tadeusz Kantor, Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden 1966
 4. Kantor, peintures recentes, Galerie de L’Université A.G., Paryż 1966
 5. Panoramiczny happening morski T.Kantor, (w ramach V Pleneru koszalińskiego), Łazy koło Osiek, redakcja: Hanna Ptaszkowska, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1967
 6. Happening “List”, Galeria Foksal, Warszawa 1967
 7. Happening “Hommage a Maria Jarema”, Galeria “Krzysztofory”, Kraków 1968
 8. La Chaise. Stolen.Tadeusz Kantor, Henie – Onstad Kunstsenter, Oslo 1971
 9. Umbrella, Richard Demarco Gallery, Edynburg 1972
 10. Wszystko wisi na włosku. Tadeusz Kantor, Galeria Foksal, Warszawa 1973
 11. >t.kantor >REZERWAT LUDZKI<, Galeria Desa, Kraków 1975
 12. Tadeusz Kantor. Ambalaże, Galeria Foksal, Warszawa 1976
 13. Tadeusz Kantor. Emballages 1960-76, Whitechapel Art Gallery, Main&small galleries, Londyn 1976
 14. Rembrandt-Preises 1978 an Tadeusz Kantor Krakau 1978, Johan Wolfgang von Goethe-Stiftung
 15. Le opere di Tadeusz Kantor i pittori di Cricot 2…, Palazzo Reale, Mediolan 1979
 16. La Troupe Cricot 2 et son Avant-garde, Centre Georges Pompidou, Paryż 1983
 17. Oggetti e macchine del teatro di Tadeusz Kantor, redakcja: Ludmiła Ryba, Museo Internazionale delle Marionette, Palermo 1987
 18. Tadeusz Kantor. Plus Loin, Rien!, Galerie de France, Paryż 1989
 19. Tadeusz Kantor. Przedmioty, klisze pamięci…, opracowanie: Anna Halczak, Krzysztof Pleśniarowicz, BWA Wrocław 1990
 20. Kantor, peintures, dessins, Centre d’Arts Contemporains, Grande Galerie, Petite Galerie, Orlean 1990
 21. Tadeusz Kantor, koncepcja: Nathalie Ergino, Musée d’Art Contemporain de Nîmes, 1991
 22. Tadeusz Kantor. Malarstwo i rzeźba, redakcja i wybór tekstów: Zofia Gołubiew, Muzeum Narodowe w Krakowie, 10.1991-01.1992
 23. Grupa Krakowska 1932-1994, redakcja: Teresa Rostkowska, Narodowa Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1994
 24. Labirynt zwany Teatr/ The Labyrinth called Theatre, redakcja: Anna Litak, Grzegorz Niziołek, Galeria BWA Kraków 1994
 25. Tadeusz Kantor My Creation, My Journey, redakcja: Oka Shigemi, Suzuki Takashi, Sezon Museum of Art., Tokio 1994, Itami City Museum of Art, Hyogo 1995
 26. Tadeusz Kantor. Rysunki z lat 1947 – 1990, wybór i opracowanie: Grzegorz Musiał, Galeria 86, łódź 1997
 27. Tadeusz Kantor “Powrót Odysa” Podziemny Teatr Niezależny / “The Return of Odysseus” The clandestine Independant Theatre 1944, redakcja: Krzysztof Pleśniarowicz, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 1994
 28. Kantor. Fantomy Realności, opracowanie: Lech Stangret, Centrum Scenografii Polskiej, Katowice 1995
 29. ” Tańczyli na moście” wiek cały, katalog: Marek Rostworowski, Arsenał, Kraków 1995
 30. Tadeusz Kantor. Klasa Szkolna – Dzieło Zamknięte / The Classroom – Closed Work , redakcja: Krzysztof Pleśniarowicz, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 1995
 31. Tadeusz Kantor 1915-1990 Leben im Werk, katalog: Jaromir Jedliński, Kunsthalle Nürnberg, Norymberga 1996
 32. Tadeusz Kantor La scena de la memoria, redakcja: Tom Skipp, Madryd / Barcelona 1997
 33. I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później , redakcja: Marek Świca, Józef Chrobak, Starmach Gallery, Kraków 1998
 34. Tadeusz Kantor Informel, redakcja: Małgorzata Daria Niechoda, Starmach Gallery, Kraków 1999
 35. Kantor. Motywy hiszpańskie, koncepcja: Zofia Gołubiew, Muzeum Narodowe w Krakowie, 1999
 36. Tadeusz Kantor. Klisze pamięci, redakcja: Krzysztof Pleśniarowicz, Rundetaarn, Kopenhaga 1999
 37. Nowocześni a socrealizm, redakcja: Marek Świca, Józef Chrobak, Starmach Gallery, Kraków 2000
 38. Verteidigung der Moderne Positionen der Polnischen Kunst nach 1945, koncepcja katalogu: Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Museum Würth, Künzeslau, 10.2000-01.2001
 39. „Mam wam coś do powiedzenia”. Tadeusz Kantor – autoportrety, koncepcja i redakcja: Zofia Gołubiew, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000
 40. Tadeusz Kantor. Rysunki z kolekcji Muzeum Sztuki w łodzi, opracowanie: Anna Saciuk-Gąsowska, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Willa, Galeria Bielska BWA 2004
 41. Tadeusz Kantor. Dipinti, disegni, teatro, redakcja: Józef Chrobak, Carlo Sisi, Galleria d’arte moderna, Palazzo Pitti, Florencja 2002
 42. Tadeusz Kantor. La clase muerta, redakcja: Isabel Tejeda, Grzegorz Musiał, Iglesia de Veronicas, Murcia 2002 /Tadeusz Kantor – Umarła Klasa, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2004
 43. Balladyna według Kantora, redakcja: Jolanta Kunowska, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2002
 44. Tadeusz Kantor. Tegningens rum – Det mentale rum (Cambriolage), redakcja: Ewa Walczak – Andersen, Tine Seligmann, Museet for Samtidskunst, Roskilde 2003
 45. Tadeusz Kantor. Kolekcja “A”, redakcja i opracownie: Anna Halczak, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2003
 46. Tadeusz Kantor. Umení a pamet. Art and memory, koncepcja katalogu: Richard Drury, The Czech Museum of Fine Arts, Praga 2003
 47. ” Gdzie są niegdysiejsze śniegi” – Cricotage Tadeusza Kantora. 25 lat później, opracowanie: Józef Chrobak, Natalia Zarzecka, Galeria Krzysztofory, Kraków 2003
 48. Tadeusz Kantor z “Wielopola, Wielopola”, Galeria Foksal, Warszawa 12. 2003 – 01. 2004
 49. ” Fin des temps! L’histoire n’est plus – L’art polonais du 20e siecle, teksty: Andrzej Turowski, Hôtel des Arts, Tulon 2004
 50. Święci rewolucji, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, koncepcja: Małgorzata Flik-Fizek, Galeria Fizek, Poznań 2004
 51. Tadeusz Kantor. Njegovo gledalisce in slokarstvo, koncepcja katalogu: Ivo Svetina, Slovenski gledaliski muzej, Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, 11. 2004 – 01. 2005
 52. Tadeusz Kantor. Interior imaginacji / Interior of Imagination , redakcja: Jarosław Suchan, Marek Świca, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Warszawa Kraków 2005
 53. Ośrodek Teatru Cricot 2 – Cricoteka, tekst: Anna Halczak, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005
 54. Pejzaż w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kantora, tekst i koncepcja: Małgorzata Paluch-Cybulska, Kraków 2005
 55. Teatr niemożliwy. Performatywność w sztuce Pawła Althamera, Tadeusza Kantora, Katarzyny Kozyry, Roberta Kuśmirowskiego i Artura Żmijewskiego. / The Impossible Theatre. Performativity in the Works of Paweł Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kuśmirowski and Artur Żmijewski, (Kunsthalle Wien 2005, Barbican Centre, London 2006; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2006), Kunsthalle Wien, Zachęta, Warszawa 2006
 56. Kantor en Rhône-Alpes, Lyon, Valence 2006
 57. Tadeusz Kantor. Między kościołem a synagogą (szkic o pamięci), red: Józef Chrobak, Katarzyna Ramut, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, 2007
 58. Tadeusz Kantor i WSSP w Krakowie 1947-1950, redakcja Józef Chrobak, Marek Wilk, Galeria Krzysztofory, Kraków 2007
 59. Wojtek Sperl. Fotografie z seansu Tadeusza Kantora „Umarła klasa” 1975-1976, redakcja: Józef Chrobak, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2007
 60. Tadeusz Kantor. Epoka chłopca/Tadeusz Kantor. Boyhood Epoch, oprac. Anna Halczak, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2008
 61. Fotografie Jacquie Bablet/Photographies de Jacquie Bablet, opracowanie: Anna Halczak, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2008
 62. Tadeusz Kantor, Migros Museum für Gegenwartskunst Zurich, 2008 (Katalog w wersji niemieckiej i angielskiej)
 63. Galeria – Pracownia Tadeusza Kantora. Cricoteka, opracowała: Anna Halczak, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2009
 64. Tadeusz Kantor nad morzem, redakcja: Józef Chrobak, Justyna Michalik, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka 2009
 65. Nowe obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków, Galeria Fibak, Warszawa 2010
 66. Tadeusz Kantor et les autres… Portfolio de Gierałtowski, Biblioteka Polska w Paryżu, Paryż 2010 (Katalog w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim)
 67. Tadeusz Kantor, Od Małego dworku do Umarłej klasy / From The Country House to The Dead Class, redakcja/editors: Józef Chrobak, Justyna Michalik, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2010
 68. Tadeusz Kantor. L’Époque du Garçon, Musée de l’Hospice Comtesse, opr. Anna Halczak, tłumaczenie: Maria-Teresa Vido-Rzewuska, Consulat de Pologne a Lille, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2010. (Katalog w języku francuskim)
 69. Tuymans Luc, The Reality of the Lowest Rank. Een visie op Centraal-Europa, Uitgeverij Lannoo, Tielt 2010
 70. Omaggio a Kantor. Opere su carta 1947 – 1990 / Tribute to Kantor. Works on paper 1947 – 1990, Accademia di Belle Arti di Venezia, Venezia 2011.
 71. Tadeusz Kantor. Poola avangardist ja teatriuuendaja/Tadeusz Kantor. Polish Avant-Gardist and Theatre Reformer, redakcja: Józef Chrobak, Justyna Michalik, Ellu Maar, Kumu Art Museum, Tallin 2011
 72. Beuys/Kantor. Remembering, The Israel Museum, Jerusalem, Jerusalem 2012
 73. Tadeusz Kantor. Tapyba. Theatras/Painting. Theatre, Narodowa Galeria Sztuki w Wilnie, Wilno 2012 (katalog w języku litewskim i polskim)
 74. Tadeusz Kantor. Spectra Art Space Masters, opracowanie: Anna Muszyńska, Lech Stangret, Fundacja Rodziny Staraków, Warszawa 2013
 75. Wielopole i „Wielopole” Tadeusza Kantora, redakcja: Jóżef Chrobak, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2013 (Wystawa w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora przy ul. Siennej)
 76. Baranowa Anna, Osobno i razem. Szkice o twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2015.
 77. Beuys, Kantor, Demarco, kuratorzy: Józef Chrobak, Martyna Sobczyk, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Kraków 2015
 78. Máquina Tadeusz Kantor. Teatro. Happenings. Performances. Pinturas. Outros Modos De Produçáo, kuratorzy: Jarosław Suchan, Ricardo Muniz Fernandes, Sebastião Milaré, Sesc Consolação São Paulo, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2015
 79. Tadeusz Kantor. Cholernie spadam!, redakcja: Małgorzata Paluch-Cybulska, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2015.
 80. Tadeusz Kantor. Malarstwo, Piękna Gallery Auction House, Warszawa 2015
 81. Tadeusz Kantor. Wszystko wisi na włosku oraz fotografie archiwalne z Galerii Foksal, redakcja: Julita Deluga, Galeria Starmach, Kraków 2015.
 82. The Water Hen: Kantor, Demarco & The Edinburgh Festival, The Royal Scottish Academy of Art. and Architecture, The Mound, Edinburgh, Edynburgh 2015 (Katalog w języku polskim i angielskim)
 83. Schlemmer/Kantor, redakcja: Małgorzata Leyko, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2016
 84. Biel kolorem śniegu. Tadeusz Kantor i artyści z kręgu Cricot 2. Rzym 1979 / White As The Colour Of Snow. Tadeusz Kantor And The Artists From The Cricot 2 Circle. Rome 1979, redakcja: Natalia Zarzecka, Małgorzata Paluch-Cybulska, Paulina Kaucz, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2017
 85. Panoramiczny happening morski Tadeusza Kantora w fotografii Eustachego Kossakowskiego. W 50. rocznicę realizacji happeningu na Plenerach w Osiekach (1967), Bałtycka Galeria Sztuki Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Galaria BWA w Bielsku Białej, Miejska Galeria Sztuki Miejsce Sztuki 44 w Świnoujściu, 2018
 86. To, co mieliśmy zrobić, tośmy zrobili / We’d done all that was to be done, redakcja: Ania Batko, Aleksander Włodyka, Związek Polskich Artystów Fotografików. Okręg Krakowski, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2017
 87. Jacek Maria Stokłosa. Galeria Krzysztofory, Galeria Starmach, Kraków 2018
 88. Maurizio Buscarino. Komedianci! Teatr Cricot 2 na fotografiach, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2019
 89. Zapraszanie. Sarkis – Kantor, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, współpraca: Fundacją im. Tadeusza Kantora, Kraków 2019

V. Numery czasopism w części lub w całości poświęcone życiu i twórczości Tadeusza Kantora (w porządku alfabetycznym)

 1. „11 Cuadernos El Publico” Tadeusz Kantor !Que revienten los artistas! 1986, luty
 2. „Alternatives Théâtrales” 50/ Maison du Spectacle la Bellone, Kantor, homme de théâtre,1995, grudzień
 3. „Art press” 1983, czerwiec
 4. „Bouffoneris”, L’acteur dans le théâtre de Tadeusz Kantor, Aldona Skiba-Lickel, 1991, nr 26-27
 5. „Catalóquio Artes” 1991, czerwiec, nr 89
 6. „Creación” 1995, maj
 7. „Critique” 1984, styczeń – luty
 8. „Czas kultury” 2000, nr 6
 9. „De facto” 2001, październik – listopad – grudzień, nr 16
 10. „Dialog”: 1977, luty / 2008, styczeń
 11. „Didaskalia Gazeta Teatralna”: 2000, grudzień / 2006, luty / 2008, luty / 2013, październik / 2016, kwiecień / 2017, kwiecień
 12. „Grammatica” 1969, czerwiec, nr 3
 13. „Hystrio”, Dossier T. Kantor, 2000, nr 4
 14. „I Quaderni” 1984, październik, nr 3
 15. „Journal of Dramatic Theory and Criticism” 1995, jesień, nr 10
 16. „Kanal magazine” 1984, październik
 17. „Konteksty. Antropologia kultury Etnografia sztuka. Polska Sztuka Ludowa”, 2008, nr 2 (281)
 18. „Le théâtre en Pologne / The theatre in Poland” 1981, nr 1; 1996, nr 1
 19. „Los Cuadernos del Norte” 1983, maj – czerwiec
 20. „Mitteilungen des Instituts für moderne Kunst Nürnberg”, Hommage a Tadeusz Kantor1991, październik
 21. „Performing Arts Journal”, Kantor. Sarajevo, 1994, maj, nr 2
 22. „Pipirijaina” 1983, kwiecień, nr 25
 23. „Pipirijaina”, Wielopole, Wielopole de Tadeusz Kantor Cricot 2 (Polonia) 1981, październik, nr 19-20
 24. „Polonica” 91, nr 2 (Japonia)
 25. „Primer acto” 1981, lipiec – październik, nr 189
 26. „Puck” 1989, nr 2
 27. „Quaderni di analisi dello spettacolo”, Kantor Protagonismo registico e spazio memoriale, redakcja: Lido Gedda Liberoscabio, Firenze 1984
 28. „Scenes”, Tadeusz Kantor, 1986, kwiecień, nr 2
 29. „Suplement” 1991, grudzień
 30. „Teatr Cricot 2. Informator 1986” / “Cricot 2 Theatre. Information Guide 1986”, wybór i opracowanie: Anna Halczak. Ośrodek Teatru Cricot 2, Kraków 1988
 31. „Teatr Cricot 2. Informator 1987-1988” / “Cricot 2 Theatre. Information Guide 1987-1988”, wybór i oprac. Anna Halczak. Ośrodek Teatru Cricot 2 – Cricoteka, Kraków 1989
 32. „Teatr Cricot 2. Informator 1989-1990” / „Cricot 2 Theatre – Information Guide 1989-1990”, wybór i opracowanie: Anna Halczak, Ośrodek Teatru Cricot 2 – Cricoteka, Kraków 2003
 33. „Teatr”: 1990, lipiec, nr 7 / 2006, październik, nr 10 / 2007, maj, nr 5 / 2010, kwiecień, nr 4 / 2015, styczeń, nr 1 / 2016, kwiecień, nr 4 / 2016, maj, nr 5 / 2018, wrzesień, nr 9 / 2019, lipiec-sierpień, nr 7-8
 34. „Teatralnaja žizn” 1993, nr 9
 35. „Teatri delle diversita” 2000, czerwiec
 36. „The Drama Review” 1986, jesień, T 111
 37. „Théâtre/Public” 1988, listopad – grudzień
 38. „Théâtre/Public”, Trois cahiers pour Kantor, 2003, nr 166-167
 39. „Travail théâtral” 1972, zima
 40. „Tygodnik Powszechny. Dodatek”: 2014, nr 37/2015, nr 14/ 2020 nr 15.
 41. „Wielcy malarze” 2001, nr 125
 42. „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z historii sztuki” 1995, zeszyt 21

VI. Varia (w porządku alfabetycznym)

 1. Baranowa Anna, Itaka roku 1944. „Powrót Odysa” Tadeusza Kantora [w:] Grzybkowska, Teresa (red.), Mit Odysa w Gdańsku, Antykizacja w sztuce polskiej, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 2. Baranowa Anna, Łzy Kantora, w: Ars Longa. Prace dedykowane pamięci profesora Jana Białostockiego, Arx Regia, Warszawa 1999
 3. Bardzo krótkie lekcje. Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Cricot 2 w stulecie urodzin Tadeusza Kantora / Short Lessons. Theater workshops conducted by the actors Cricot 2 in the centenary of the birth of Tadeusz Kantor, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2015 (publikacja w języku polskim i angielskim)
 4. Bartoli Francesco, Kantor: Bal Rond per Tintagiles, w: „Il castello di Elsinore” 1988, nr 1
 5. Boose Johan de, De eeuw van dada, w: „Documenta” 1986, nr 3
 6. Cascetta Annamaria, Oltre il non senso della morte, w: “Vita e Pensiero” 1981, marzec
 7. Cricoteka. Historia Ośrodka i nowej siedziby, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2015
 8. Czapliński Lesław, Muzyczność – jako kategoria estetyczna, ideał czystej sztuki widowiskowej oraz model jej opisu, w: Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, redakcja: Urszula Czartoryska i Ryszard W. Kluszczyński, PWN, Warszawa-łódź 1985
 9. Czerni Krystyna, „Cyrkowo tragiczny dekalaż” czyli wątki rekigijne w sztuce Tadeusza Kantora, w: „Sacrum w sztuce współczesnej”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2003
 10. Czerni Krystyna, Emballage Hołdu Pruskiego Tadeusza Kantora jako portret metaforyczny artysty , w: Sztuka polska po 1945 roku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 1984, redakcja: T. Hrankowska, Warszawa 1987
 11. Drathen Doris von, Die Metamorphosen eines Odysseus der Kunst , w: „Künstler” 1999, 3 kwartał
 12. Eruli Brunella, Tadeusz Kantor: immagine del corpo e manichini ne “La classe morta”, w: „Quaderni di teatro” 1980, maj, nr 8
 13. Form Fellows Freedom. Architecture for Culture in Poland 2000+, redakcja: Jack Purchla, Janusz Sepioł, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2015 (publikacja w języku polskim i angielskim; zawiera tekst poświęcony: Cricotece i Muzeum Tadeusza Kantora)
 14. Grabska Elżbieta, Le cadavre du pere ou deux morales chez les artistes polonais, w: „Cahiers du Musée national d’Art modernę”, Paryż 1983, nr 12
 15. Grupa Krakowska (dokumenty i materiały) Części I-XIV, redakcja: Józef Chrobak, Grupa Krakowska, Kraków 1991-1993
 16. Grupa krakowska (dokumenty i materiały) z lat 1932-2008, redakcja: Józef Chrobak, Marek Wilk, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2008
 17. Gutowski Maciej, O Paniach, Panach i zdarzeniach, Wyd. Wysoki Zamek, Kraków 2012
 18. Kienzler Iwona, Tadeusz Kantor. Sztuka ponad miłość, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2020
 19. Kiraly Nina, Ars poetica Tadeusza Kantora, w: „Konteksty”, 2005, nr 1
 20. Kobialka Michal, „The Milano Lessons by Tadeusz Kantor”, w: „The Drama Review” 1991, zima, T 132
 21. Kobialka Michal, Of the Memory of a Human Unhoused in Being, w: „Performance Research” 2000, 5(3)
 22. Kobialka Michal, Spatial Representation: Tadeusz Kantor’s Theatre of Found Realit, w: „Theatre Journal” 1992, październik
 23. Kobialka Michal, Tadeusz Kantor’s Happenings: Reality, Mediality, and History, w: „Theatre Survey” 2002, tom 43, maj, nr 1
 24. Koch-Butrym Małgorzata, Sobowtóry, manekiny i bio-obiekty w twórczości Tadeusza Kantora, w: „Kwartalnik Teatralny” 2002, nr 1
 25. Kott Jan, Teatr esencji: Kantor i Brook, w: „Zeszyty Literackie” 1983 nr 2 / The Theater of Essence: Kantor and Brook, w: “The Theater of Essence”, Northwestern University Press 1984
 26. Kozień-Świca Monika, Kantorowski mit Paryża. Od “Jeunes peintres de la Tradition francaise”, do „Le Nouveau Realisme”, w: “Pamiętnik Sztuk Pięknych”, Toruń 2003, nr 1(4)
 27. Krakowska Ewa, Szkice z pamięci, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2009
 28. Krakowski Piotr, Malarstwo Tadeusza Kantora , w: “Format” 1994, nr 1-4
 29. Kwiatkowski Tadeusz, Krakowskie teatr konspiracyjny, “Pamiętnik teatralny” 1963, zeszyt 1-4
 30. Miklaszewski Krzysztof, Tadeusz Kantor. Między śmietnikiem a wiecznością, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007
 31. Niziołek Grzegorz, Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013
 32. Osińska Katarzyna, Ślady dybuka w teatrze Tadeusza Kantora, w: “Didaskalia” 2008, nr 83
 33. Osiński Zbigniew, Tadeusz Kantor i Jerzy Grotowski wobec Stanisława Wyspiańskiego, w: „Dialog” 2008 nr 1
 34. Osiński Zbigniew, Tadeusz Kantor wobec tradycji. Komentowane wypisy z jego tekstów, w: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem, redakcja: Tomasz Mizerkiewicz, Agata Stankowska, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, seria Filologia Polska nr 101 UAM
 35. Osiński, Zbigniew Tadeusz Kantor wobec Leona Schillera w kontekście kontekście Andrzeja Pronaszki. Czy istnieje „formacja schillerowska w kulturze polskiej? w: „Pamiętnik Teatralny”, 2005, zeszyt 1-2
 36. Owczarski Wojciech, Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006
 37. Performatywność reprezentacji Widzialne/Niewidzialne, redakcja: Karolina Czerska, Joanna Jopek, Anna Sieroń, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013 (publikacja zawiera teksty poświęcone T. Kantorowi)
 38. Pieniążek Marek, Sztuka to miłość powtórzona, w: “Dekada Literacka” 2004, nr 4(206)
 39. Pleśniarowicz Krzysztof, Czechowicz w teatrze Kantora, w: „Dialog” 1978, nr 7
 40. Projekt Perfumans. Współczesne metodologie teatrologiczne i ich granice poznawcze, redakcja: Łukasz Grabuś, Agnieszka Marek, Grzegorz Stępniak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012 (publikacja zawiera teksty poświęcone T. Kantorowi)
 41. Radykalne języki/Radical Languages, redakcja: Maaike Gouwenberg, Joanna Zielińska, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2012
 42. Rudzki Piotr, Witkacy na scenach PRL-u, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013 (publikacja zawiera teksty poświęcone spektaklom T. Kantora)
 43. Silvestri Franca, Amore e morte nel mondo di Kantor, w: “Burattini” 1987, grudzień
 44. Smużak Karol, Poetyka smutku w teatrze Kantora. Dziś są moje urodziny, w: „Litteraria” XXIV, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1993
 45. Solewski, Rafał Śmierć w sztuce Tadeusza Kantora, w: Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość. Materiały Międzynarodowej konferencji w 1996 , Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 2002
 46. Stangret-Kantor Maria, Malując progi. Maria Stangret-Kantor o swoim życiu i twórczości, spisał i zredagował: Lech Stangret, współpraca redaktorska: Józef Chrobak, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Fundacja im. Tadeusza Kantora, Kraków 2016
 47. Staniszewska, Wiesława Konstruktywizm w twórczości teatralnej Tadeusza Kantora, w: „Format” 1994, nr 1-4
 48. Święcicki Klaudiusz, Klisze pamięci w teatrze Tadeusza Kantora. Próba uchwycenia relacji między fotografią a teatrem, w: Antropologia wobec fotografii i filmu, redakcja: Grzegorz Pełczyński, Ryszard Vorbrich, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, Poznań 2004
 49. Święcicki Klaudiusz, Umarła klasa Tadeusza Kantora. Dojmujące wspomnienie przeszłości, w: „Dialog (i) w kulturze”, wydawnictwo EMPi2, Poznań 2001
 50. Tadeusz Kantor. Brudnopisy, Argraf, Warszawa 2015 (Pudło z reprodukcjami rysunków i szkiców Tadeusza Kantora z cyklu Brudnopisy)
 51. Tadeusz Kantor. Brudnopisy. Multipart / Tadeusz Kantor. Rough drafts. Multipart, katalog Tadeusz Kantor w Zbrojowni. Brudnopisy, Multipart, Zbrojownia Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2017 (publikacja w języku polskim i angielskim)
 52. Tadeusz Kantor. Książka do pisania, wybór tekstów: Agnieszka Sabor, fotografie: Konrad Pollesh, Wydawnictwo Austeria, Kraków, Budapeszt 2017
 53. Tomassucci Giovanna, Cricotage, Ou sont les neiges d’antan di Tadeusz Kantor , w: “Rivista di letterature moderne e comparate” 1984, tom XXXVII, zeszyt 3
 54. Ubersfeld Anne, Kantor ou la parole de la mort , w: „Presses Univesitaire de Lyon” 1988
 55. Völker Klaus, Das Theater des Todes lebt , w: „Theater” 1985

VII. Filmografia

Zapisy spektakli

Spektakle z okresu witkacowskiego

 • Kurka wodna, realizacja: C.W. Cameron (Sound and Vision Systems) Ltd., Richard Demarco, 1967, 80′

Spektakle Teatru Śmierci

 • Umarła klasa, realizacja: Andrzej Wajda, TVP, 1976, 75′
 • Umarła klasa, realizacja: Nat Lilenstein, La Sept, Paryż 1989, 92′
 • Umarła klasa, realizacja Jacquie Bablet i Denis Bablet, Prato 1980, L’Equipe „Théâtre et moyens audiovisuels” du Groupe de recherches théâtrales et musicologiques du CNRS, 89’
 • Wielopole, Wielopole, realizacja: Andrzej Sapija, W.F.O. łódź 1984, 70′
 • Wielopole, Wielopole, realizacja: Stanisław Zajączkowski, OTV – Kraków 1983, 70′
 • Niech sczezną artyści, realizacja: Stanisław Zajączkowski, OTV- Kraków 1986, 77′
 • Niech sczezną artyści, realizacja: Nat Lilenstein, La Sept FR 3 Paryż 1987, 80′
 • Nigdy tu już nie powrócę, realizacja: Andrzej Sapija, TVP S.A. 1990, 81′
 • Dziś są moje urodziny, realizacja: Stanisław Zajączkowski, OTV – Kraków 1991, 77′
 • Aujourd’hui c’est mon annivesaire. La derniere Répétition du spectacle de T. Kantor, realizacja: Jacquie Bablet, J. Sirot, CNRS Audiovisuel, Paryż 1991, 75′

Zapisy cricotage’y

 • Gdzie są niegdysiejsze śniegi, realizacja: Andrzej Sapija, W.F.O. łódź 1984, 33′
 • Gdzie są niegdysiejsze śniegi, realizacja: Tadeusz Kraśko, TVP 1984, 40′
 • Un matrimonio, Centro di formazione professionale per le techniche cinetelevisive, Mediolan 1986, 60′
 • La macchina dell’amore e della morte, CRT Milano, Teatro Litta 1987, 42′
 • Une derniere courte leçon, realizacja: Jacquie Bablet, Institut International de la Marionette de Charleville-Mézieres, CNRS Audiovisuel, Paryż 1988, 40′
 • Ô douce nuit , realizacja: L. Champonnois, Institut Supérieur des Techniques du Spectacle et Equipage, Awinion 1990, 40′

Filmy dokumentalne Telewizji Polskiej

 • Szatnia Tadeusza Kantora czyli Nadobnisie i koczkodany w Teatrze Cricot 2, scenariusz i realizacja: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków 1973, 33′
 • Ostatnia wieczerza, scenariusz i realizacja: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków 1983,16′
 • Powrót do Wielopola, scenariusz i realizacja: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków 1983, 25′
 • Moja historia sztuki – Według Malczewskiego, scenariusz i prowadzenie: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków, [1984-86], 25′
 • Moja historia sztuki – Lekcja Wojtkiewicza, scenariusz i prowadzenie: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków, [1984-86], 34′
 • Ja mistrz, scenariusz i realizacja: Krzysztof Miklaszewski, 1985
  Niech sczezną artyści, scenariusz i realizacja: Krzysztof Miklaszewski, Interpress, Warszawa 1985, 43′
 • O powinnościach artysty, scenariusz i prowadzenie: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków, 1985, 35′
 • Manekiny Tadeusza Kantora, scenariusz i realizacja: Andrzej Sapija, W.F.O. łódź 1983, 23′
 • Kantor, reżyseria: Andrzej Sapija, TVP S.A., W.F.O. łódź 1985, 75′
 • Powrót Odysa Tadeusza Kantora. Notatki z prób, reżyseria: Andrzej Sapija, TVP S.A., W.F.O. łódź 1988, 60′
 • Inscenizacja teatralna. Spotkanie z Tadeuszem Kantorem, rozmowa Aleksandra Małachowskiego, 1978, 32′
 • Nigdy tutaj już nie powrócę, scenariusz i reżyseria: Anna Górna, Lubomir Zając, W.F.O. łódź 1991, 63′
 • Farbą. Dokument wystawy: Tadeusz Kantor. Malarstwo i rzeźba, MNK 1991, scenariusz i reżyseria: Artur Janicki, Zofia Gołubiew, OTV – Kraków 1992, 33′

Inne realizacje

 • Uwaga!… malarstwo, realizacja Mieczysław Waśkowski, Antoni Nurzyński, muzyka Adam Kaczyński, Zespół Autorów Filmowych „Kadr” oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, łódź 1957, 09’
 • Somnambulicy, realizacja: Mieczysław Waśkowski, Antoni Nużyński, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna w łodzi 1958, 9′
 • Multipart, realizacja: Krzysztof Kubicki, M. Młodecki, Warszawa 1971, 14′
 • Istnieje tylko to co się widzi, realizacja Andrzej Sapija, Camerovid, 1991, 22′
 • Próby, tylko próby…, realizacja: A. Sapija, Cricoteka, Kraków 1992, 74′
 • Marek Rostworowski. Lekcje z Kantorem, realizacja: Małgorzata Skiba, Kraków 1997, 23′
 • Wit Stwosz to ja – Tadeusz Kantor, realizacja: Andrzej Białko, Kraków 1996, 40′
 • Tadeusz Kantor, reżyseria: Andrzej Sapija, Cricoteka, Kraków 1999, 16′
 • Seria wypowiedzi aktorek i aktorów Teatru Cricot 2 na temat obiektów w twórczości Tadeusza Kantora, realizacja: Iwo Książek, Adrianna Dunin-Wąsowicz Książek, produkcja: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, 2014
 • Seria wywiadów z aktorkami, aktorami i współpracownikami Teatru Cricot 2, realizacja: Iwo Książek, Adrianna Dunin-Wąsowicz Książek, produkcja: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, 2014

Zagraniczne filmy dokumentalne

Anglia

 • Kantor, reżyseria: D. Ward, G. Cardazzo, Filmakers, Londyn 1987, 35′
 • Lovlies and Dovdies, reżyseria: Ken McMullen, 1974, 30’

Francja

 • Tadeusz Kantor, Peintre, scenariusz i realizacja: Denis Bablet CNRS Audiovisuel, Paryż 1983, 100′
 • Le théâtre de Tadeusz Kantor , scenariusz i realizacja: Denis Bablet, CNRS Audiovisuel, Paryż 1985, 144′
 • Geneza Umarłej klasy, realizacja: Nat Lilenstein. La Sept FR 3, Paryż 1989, 15′
 • Les Classes d’Avignon – Tadeusz Kantor , realizacja: L. Champonnois, Institut Supérieur des Techniques du Spectacle et Equipage, Awignon 1990, 59′

Niemcy

 • Kantor ist daDer Künstler und seine Welt, reżyseria: Dietrich Mahlow, Saarlandischer Rundfunk, 1969, 46′
 • Sacke, Schrank und Schirm, reżyseria: D. Mahlow, Saarlandischer Rundfunk, 1972, 85′
 • Kantor, realizacja: Hermann Engelbrecht, [Norymberga 1977], 45′
 • Die familie aus Wielopole, reżyseria: Michael Kluth, Westdeutscher Rundfunk, 1980, 45′
 • Tadeusz Kantor , realizacja: M. Lange, NDR, 1990 45′
 • Das Theater des Todes. Tadeusz Kantor – Künstler, Katzer, Provokateur der Welt, realizacja: Michael Kluth, MDR RFN 1997, 58’/ wersja polska: Teatr śmierci – Tadeusz Kantor

Szwajcaria

 • Hommage a Tadeusz Kantor , TV Suisse Romande, Genewa 1991, 44′

Włochy

 • Kantor racconta Kantor , M.Bosio, Nico Garrone, Rzym 1980, 50′
 • Candid Kantor, reżyseria: Giancarlo Soldi, CRT Mediolan 1985, 42′
 • La macchina dell’amore e della morte di Tadeusz Kantor, Lavoro di Allestimento, realizacja: Ariel Genovese, Mediolan 1987, 35′

Archiwum Cricoteki – kasety VHS / materiały zdigitalizowane

 • Zapisy spektakli Teatru Cricot 2 w różnych teatrach.
 • Próby spektakli:
 • Niech sczezną artyści – 11 kaset wideo (2×120, 9×180);
 • Nigdy tu już nie powrócę – Zapis prób spektaklu od pierwszej do ostatniej próby na 28 kasetach wideo (11×120, 17×180);
 • Dziś są moje urodziny – 11 kaset wideo (11×180).
 • Konferencje prasowe, spotkania z publicznością, pętle odtwarzania, inne dokumenty realizowane przez Cricotekę, telewizję polską i zagraniczną.

Filmy z wydarzeń inspirowanych twórczością Tadeusza Kantora

Realizacje polskie

 • Rejestracja spektaklu (wersja robocza), Hommage a Tadeusz Kantor  istnienie wspomnienia, reż. Natalia Korczakowska, Teatr Polski w Warszawie, 2015, 69′

Realizacje zagraniczne

 • LAUD/THE TABLE in memoriam Tadeusz Kantor, scenariusz, projekt i reżyseria: Jelena Girlin, Mari-Liis Bassovskaja, produkcja: Arvo Nuut, 20′
 • Rejestracja spektaklu Umarła klasa – odtworzenie spektaklu Teatru Cricot 2 w Institut Teatre de Barcelona z udziałem studentów, Barcelona, 69′ (nagranie w dwóch częściach)

 

Opracowanie: Anna Halczak

Aktualizacja: Tomasz Pietrucha 

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu