Praca

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. edukacji pełny etat lub pół etatu
 • Komórka organizacyjna CRICOTEKI: Dział Upowszechniania i Wydarzeń
 • Cricoteka została założona w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy Tadeusza Kantora jako żywe archiwum Teatru Cricot 2. Zgodnie z wolą artysty Cricoteka od początku pełniła równolegle funkcje muzeum, archiwum, galerii i ośrodka badań, jednocześnie gromadząc unikalne materiały dokumentujące działalność Teatru i jego założyciela. Cricoteka zajmuje się obecnie organizacją wystaw, spektakli, warsztatów oraz innych wydarzeń. Wydaje publikacje poświęcone sztuce i życiu Tadeusza Kantora. Cricoteka jest instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Małopolskie.
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat lub pół etatu
 • Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy (praca na harmonogramie)
 • Miejsce wykonywanej pracy: siedziba przy ul. Nadwiślańskiej 2-4, Kraków
 • Stałe składniki wynagrodzenia na danym stanowisku:
 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Dodatek stażowy 5–20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stażu pracy

 

 1. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 4300-5000 zł brutto na pełen etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Specjalista:

wykształcenie wyższe magisterskie związane ze specyfiką zajmowanego stanowiska,

staż pracy 4 lata,

znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 1. Mile widziane:
 • znajomość życia i twórczości Tadeusza Kantora
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (m.in. Excel)
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, terminowość i sumienność
 • wysokie standardy etyki zawodowej

 

 1. Zakres odpowiedzialności:
  • tworzenie konceptu / programu kompleksowej oferty edukacyjnej związanej z działalnością statutową instytucji przypisaną do Działu Upowszechniania i Wydarzeń CRICOTEKI, skierowanej do różnych grup odbiorców,
  • koordynacja wydarzeń edukacyjnych i performatywnych
 • opracowywanie planów i sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań,
  • przygotowywanie budżetu oferty edukacyjnej i jego aktualizacji,
  • współpraca z zewnętrznymi podmiotami / instytucjami w zakresie zadań / przedsięwzięć edukacyjnych i performatywnych realizowanych wspólnie / w partnerstwie z CRICOTEKĄ,
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych i oprowadzanie po wystawie stałej / wystawach czasowych w CRICOTECE,
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z programów zewnętrznych związanych z przydzielonymi zadaniami,
  • przygotowanie zakresu merytorycznego do przeprowadzania postępowań
   o zamówienia publiczne w związku z realizowanymi projektami edukacyjnymi,
 • współpraca z pracownikiem ds. obsługi zwiedzających współudział w tworzeniu wewnętrznych procedur związanych z realizacją powierzonych zadań na stanowisku pracy oraz ich przestrzeganie,
 • ewaluacja działań i proponowanie ulepszeń w zakresie realizowanych zadań,
 • reprezentowanie instytucji na konferencjach, spotkaniach itp. dotyczących działalności edukacyjnej i performatywnej.

 

 1. Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę (okres próbny 3 miesiące, następnie umowa na czas oznaczony)
 • laptop i telefon służbowy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych

 

 1. Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz szkolenia
 • portfolio realizowanych działań edukacyjnych.

 

 

Więcej informacji
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu