Przegląd performansu

Program performatywny wystawy „Bereś” został zaplanowany w formie przeglądu, który odbył się się w dniach od 4 do 6 czerwca 2024 r.