Nic 2 razy/Nothing Twice

60,00 

Opis

“Nic 2 razy” to katalog do pierwszego w Polsce wydarzenia, realizowanego w ramach otwarcia nowej siedziby Cricoteki, które na tak dużą skalę łączyło w sobie wystawę z performansem. Wzięli w nim udział współcześni artyści działający na styku teatru, sztuk wizualnych i performatywnych. Projekt, będący rozwinięciem koncepcji Tadeusza Kantora, nie tylko odnosi się do idei obiektów ready-made czy sztuki zapożyczenia, ale podejmuje również takie tematy jak archiwizacja, czy kolekcjonowanie tzw. sztuki żywej. Motywem przewodnim była materialność performansu, teatralizacja samej przestrzeni wystawienniczej, a także kwestia przedmiotu teatralnego oraz roli, jaką dzisiaj przypisują mu artyści.

Ekspozycja miała charakter mise-en-scène, gdzie poszczególne obiekty stworzyły rodzaj kolażowej instalacji. Niektóre prace zaprezentowane na wystawie to bezpośrednie nawiązanie do historii teatru, jak choćby kurtyna wykonana przez Ullę van Brandenburg, czy instalacja Jima Shawa wykorzystująca horyzont teatralny. “Nic 2 razy” otwiera Maszyna aneantyzacyjna, obiekt Tadeusza Kantora (spektakl “Wariat i zakonnica”, 1963), który pełni rolę łącznika pomiędzy kolekcją a wystawą sztuki współczesnej.

W ramach uroczystości otwarcia zaprezentowane zostały: performance Oskara Dawickiego, koncert Jaapa Blonka, film Michaela Portnoya, opera Shany Moulton i Nicka Halletta, oraz przedstawienie Catherine Sullivan, zrealizowane we współpracy z warszawską grupą teatralną Opera Buffa.

Redakcja: Joanna Zielińska
Projekt graficzny: Noviki
Wersja polsko-angielska

Artyści: Paweł Althamer i Grupa Nowolipie, Jaap Blonk, Ulla von Brandenburg, Marvin Gaye Chetwynd, Guy de Cointet, Oskar Dawicki, Tadeusz Kantor, Shana Moulton, Paulina Ołowska, Teatr Opera Buffa, Quay Brothers, Michael Portnoy, Jim Shaw, Catherine Sullivan, Joanne Tatham i Tom O’Sullivan

Wydawca: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

336 stron

Format: 170 x 203

Nakład: 1000

Okładka miękka

Reprodukcje kolorowe

Kraków 2015

ISBN:978-83-61213-37-6

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg