Bereś – katalog wystawy

55,00 

Na katalog wystawy „Bereś” składają się teksty zespołu kuratorskiego oraz eseje problemowe autorstwa krytyków i historyczek sztuki, które reasumując twórczość artysty, równocześnie lokują ją w kontekstach istotnych z perspektywy współczesnej humanistyki. Marta Smolińska w swoim tekście analizuje kategorię haptyczności w pracach Jerzego Beresia, Krzysztof Siatka bada możliwości interpretacji jego akcjonistycznej sztuki poprzez istniejące/zachowane wizerunki. Kamil Kuitkowski sugeruje możliwość wpisania Beresia w wątki queer i ciemnej ekologii, Natalia Zarzecka przypomina historię złożonych artystycznych kontaktów Beresia i Kantora. Esej Magdaleny Ujmy syntetyzuje kategorie i tematy kluczowe dla sztuki Beresia ze szczególnym uwzględnieniem natury oraz reasumuje stan refleksji krytycznej, zaś Jerzy Hanusek kreśli szkic artystycznej persony Beresia jako łączącej kategorie holistyczne i osobiste, indywidulne, silnie wpisane w cało. Całości dopełnia biografia twórcy oraz spis prac prezentowanych na wystawie.

Album jest bogato ilustrowany wizerunkami rzeźb oraz manifestacji Beresia, a także dokumentacją prezentowanej w Cricotece ekspozycji.

 

Redaktorka prowadząca: Magdalena Link-Lenczowska

Redakcja: Magdalena Petryna

Korekta: Aleksandra Marczuk

Tłumaczenie i angielska korekta: Monika Ujma

Projekt graficzny: Kaja Gliwa

Wydawca: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Kraków 2024

Objętość: 224 strony

Format: 190 × 220 mm

Oprawa miękka

ISBN 978–83–61213–90–1

Informacje dodatkowe

Waga 0,4 kg
Wymiary 19 × 22 × 2 cm