Biel kolorem śniegu / White as the Colour of Snow

35,00 

Opis

Publikacja została wydana w związku z wystawą “Biel kolorem śniegu. Tadeusz Kantor i Artyści z kręgu Cricot 2. Rzym 1979”, zorganizowaną przez Cricotekę z okazji obchodów stulecia awangardy w Polsce. Prezentowana w czterech przestrzeniach wystawowych Cricoteki ekspozycja jest twórczą rekonstrukcją pokazu prac Tadeusza Kantora i jego bliskich współpracowników, który miał miejsce w 1979 roku w rzymskim Palazzo delle Esposizioni. Na pokazie – poza pracami Kantora – przedstawione zostały dzieła malarskie Marii Jaremy, Marii Stangret-Kantor, Zbigniewa Gostomskiego, Kazimierza Mikulskiego, Andrzeja Wełmińskiego i Romana Siwulaka. Publikacja przybliża historyczne tło rzymskiej wystawy Tadeusza Kantora oraz artystów z kręgu Cricot 2 i mierzy się ze specyfiką twórczości każdego z nich, wpisując ją w szerszy kontekst rozważań o sztuce awangardowej.Dla autorów tekstów wchodzących w skład publikacji jest on bardzo istotny. W 1979 roku wystawa Kantora i malarzy Teatru Cricot 2 towarzyszyła bowiem jednej z największych ekspozycji polskiej sztuki współczesnej, jakie zaprezentowano w XX wieku we Włoszech, zatytułowanej “Awangarda polska 1910–1978. S.I. Witkiewicz, konstruktywiści, artyści współcześni”. Przygotowało ją Muzeum Sztuki w Łodzi wraz z Ryszardem Stanisławskim, jego ówczesnym dyrektorem. W książce Czytelnicy znajdą trzy przekrojowe teksty oraz fotografie ilustrujące przygotowaną przez Cricotekę wystawę. Artykuł Natalii Zarzeckiej, dyrektor Cricoteki, kreśli losy rzymskiej wystawy, przedstawiając jej niełatwe aspekty organizacyjne, zgłębiając również temat zamiłowania Tadeusza Kantora do „działań kuratorskich” oraz zagadnienia „żywego archiwum”. Małgorzata Paluch-Cybulska, kuratorka wystawy, z analityczną wnikliwością prezentuje przegląd Kantorowskich ambalaży – formy artystycznej, która była Kantorowi szczególnie bliska. Właśnie ten typ prac Kantor postanowił zaprezentować włoskim odbiorcom podczas rzymskiej wystawy, widząc w nich najbardziej awangardowy przejaw swojej twórczości. W ostatnim tekście Rafał Solewski poddaje analizie prace attori pittori, czyli aktorów malarzy współpracujących z Tadeuszem Kantorem. W ich różnorodnej twórczości autor szuka wspólnego rysu, który łączyłby zarówno cechy awangardy Europy Środka, jak i Kantorowskiej wyobraźni.

“Biel kolorem śniegu. Tadeusz Kantor i Artyści z kręgu Cricot 2. Rzym 1979”, red. N. Zarzecka, M. Paluch-Cybulska, P. Kaucz

Autorzy: Natalia Zarzecka, Małgorzata Paluch-Cybulska, Rafał Solewski

Projekt graficzny: Damian Nowak / Parastudio*

Wydawca: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

176 stron

Format: 148 x 210

Nakład:

Okładka miękka

13 ilustracji

Kraków 2017

ISBN: 978-83-61213-02-4

Informacje dodatkowe

Waga 0,13 kg