Artist Novels

100,00 

Opis

Książka wydana przy okazji wystawy “Czytać się jak książkę” w ramach “The Book Lovers Project”, 23 stycznia – 15 marca 2015.

Publikacja jest próbą podjęcia systematycznych badań nad zjawiskiem powieści pisanych przez artystów. Pojawiały się one już w XX wieku, jednak to w ciągu ostatnich dziesięciu lub piętnastu lat wielu artystów zaczęło traktować powieść jako środek artystycznego wyrazu. Projekt “The Book Lovers” ma na celu zwrócenie uwagi na tę tendencję, która jak dotąd pozostała niezauważona. Autorzy chcą znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Czy literatura stała się nowym narzędziem tworzenia rozwiniętych narracji w sztukach wizualnych? Czy można mówić o pojawieniu się nowego zjawiska w sztuce współczesnej? Jakie są konsekwencje procesu produkcyjnego, w wyniku którego powstaje czysto tekstualna forma, co więcej – narracja? Czy istnieje jakikolwiek związek tej formy ze sztukami wizualnymi? Czy można odnaleźć w niej nawiązanie do sztuki konceptualnej, estetyki relacyjnej czy jest to zupełnie odrębna forma artystyczna? Pisanie kolektywne, fikcyjni artyści/autorzy, ghostwriterzy… jakie problemy pojawiają się w kwestii autorstwa oraz zmiany praktyk artystycznych?

WERSJA PAPIEROWA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W JĘZYKU ANGIELSKIM
WERSJA POLSKA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE ONLINE

Więcej informacji: www.thebooklovers.info

 

Redakcja: David Maroto i Joanna Zielińska
Projekt graficzny: Jakub de Barbaro
Teksty: Roland Barthes, Liam Gillick, Kenneth Goldsmith, Tom McCarthy, Ingo Niermann, Seth Price, Seth Siegelaub, fragmenty powieści Guy de Cointet, Henry Joseph Darger, Yayoi Kusama, Jill Magid i inni

 

Wydawcy: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Sternberg Press

253 stron

Format: 170 x 201

Nakład: 1000

Okładka miękka

Reprodukcje kolorowe, czarno-białe

Poznań, 2014

ISBN: 978-3-95679-076-8 (Sternberg Press)

ISBN: 978-83-61213-33-8

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg