Ferie w Cricotece / Канікули в Крікотеці

Zapraszamy do udziału w weekendowych warsztatach dla dzieci „Za uszami toreb”, które odbywać się będą podczas ferii zimowych w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.