Spotkanie wokół książki Krzysztofa Miklaszewskiego Światowy żywot „Umarłej Klasy”

Światowy żywot „Umarłej Klasy” to kolejna ważna książka bliskiego Kantorowi i jego sztuce Krzysztofa Miklaszewskiego. Pozycja, która nie tylko jest cennym wkładem w wiedzę o historii Cricot 2 i efektem drobiazgowej pracy badawczej, ale też świadczy o nieustannym czytelniczym zapotrzebowaniu na wiedzę o twórcy Cricot 2 i jego Teatrze.