Nabór do Działu Upowszechniania i Wydarzeń na stanowisko Specjalista ds. koordynacji wydarzeń.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór do Działu Upowszechniania i Wydarzeń na stanowisko Specjalista ds. koordynacji wydarzeń. 1. Wymagania niezbędne: preferowane wykształcenie wyższe (dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych stuków magisterskich) na kierunkach humanistycznych (teatrologia lub kulturoznawstwo i pokrewne) i artystycznych ; doświadczenie zawodowe minimum 4 lata; doświadczenie w pracy […]