Ambalaż XXI wieku. O relacji ze sobą, ze światem, z dziełem. Warsztaty dla nauczycieli towarzyszące wystawie “Tadeusz Kantor. Widma”.

Tadeusz Kantor jako inspiracja do pracy pedagogiczno – teatralnej z młodzieżą. Punktem wyjścia do działań warsztatowych będzie twórczość Tadeusza Kantora. Do czego może inspirować dziś młodych ludzi? Jak wykorzystać dziedzictwo Kantora do pracy pedagogiczno – teatralnej? Zapraszamy do udziału nauczycielki, nauczycieli, animatorki i animatorów kultury. 18 listopada, 16.00-18.00 Ambalaż XXI wieku. O relacji ze sobą, […]