Anonimy dopuszczalne! – czyli o co chodzi w Multipartach Tadeusza Kantora?

Znaczenie multipartów leży w podważeniu wagi dzieła unikalnego i dopuszczeniu możliwości udziału widza. (…) Wtedy dzieło przestaje być rezultatem, staje się faktem, zajęciem pozycji.