Kantor. Nie/Obecność. Co po artyście? Spotkanie z Katarzyną Fazan

Zapraszamy na rozmowę o książce Katarzyny Fazan „Kantor. Nie/Obecność”, która odbędzie się 19.11.2019 r. o godz. 18.00 w Cricotece. Rozmowę poprowadzi Izabela Zawadzka, a uczestnikami będą dr Karolina Czerska, prof. Włodzimierz Szturc oraz autorka.