Program towarzyszący wystawie Bereś

  Program performatywny towarzyszący wystawie „Bereś”, 4–6.06.2024: Program performatywny został zaplanowany w formie przeglądu, który odbędzie się od 5 do 8 czerwca 2024 r.Do nawiązania performatywnej relacji z twórczością Jerzego Beresia zaproszono osoby performerskie zarówno z pokoleń twórców bliskich artyście, jak i młodszej generacji. Zamysł przeglądu nawiązuje do tradycji, kiedyś licznych, letnich festiwali performansu, w […]