Gloria Artis w Cricotece. Nagrodzeni aktorzy Teatru Cricot 2, badacze i opiekunowie dziedzictwa twórczości Tadeusza Kantora.

W środę, 8 grudnia, odbyły się przesunięte o rok obchody 40-lecia Cricoteki. To wyjątkowe wydarzenie było okazją do podsumowania długoletniej działalności, podziękowania wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o Tadeuszu Kantorze i jego dziele oraz odznaczenia osób zasłużonych dla Małopolski i polskiej kultury.  Pośród wyróżnionych znaleźli się aktorzy Teatru Cricot 2, teatrolodzy i artyści związani z kręgiem […]