Spotkanie wokół katalogu towarzyszącego wystawie „Cholernie spadam!”

26 lutego 2016, godz. 18:30
Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, ul. Sienna 7/5, Kraków
Wstęp wolny 

 

Po wernisażu wystawy Tadeusza Kantora Ciało – obraz – rysunek, odbędzie się spotkanie wokół katalogu towarzyszącego wystawie Tadeusz Kantor. „Cholernie spadam!”. W spotkaniu udział wezmą autorzy tekstów. Prowadzenie: Anna Baranowa

 

 

Publikację otwiera artykuł Zofii Gołubiew, dzięki której blisko dwadzieścia pięć lat temu w Muzeum Narodowym w Krakowie po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano późne obrazy artysty na wystawie „Tadeusz Kantor. Malarstwo i rzeźba”. Posługując się „Komentarzami intymnymi” – ekspozycja odkrywała przed szerokim gronem zwiedzających kolejne okresy twórczości artysty, aż po ten ostatni. Dogłębnej analizie prac malarskich poświęcony jest tekst Małgorzaty Paluch-Cybulskiej. Autorka sytuuje późną twórczość Tadeusza Kantora zarówno w kontekście tradycji neoromantyzmu, jak i prac artystów malarzowi współczesnych. W artykule „Twarz Kantora. Między autoprojekcją a kliszami pamięci” Katarzyna Fazan bada świat fotograficznych wizerunków artysty i jego malarskich autoportretów, omawiając 

towarzyszące im strategie uobecniania twarzy i osoby autora. Ujęty w kategoriach obrazu dialektycznego cricotage „Maszyna miłości i śmierci” wnikliwie analizuje Michał Kobiałka. Ów spektakl wpisuje badacz w szerokie ramy całego dorobku twórczego artysty. Włodzimierz Szturc rozważa ostatnie serie i cykle malarskie Tadeusza Kantora w perspektywie fenomenologicznej. Interesujące są dla autora związki pomiędzy obrazami Kantora a wybranymi pracami Jacka Malczewskiego. Hubert Francuz interpretuje natomiast późne prace Kantora z punktu widzenia antropologii. Posługuje się przy tym figurami chronofoba (Nabokov), myśliwego Grakchusa (Kafka) czy infantki (Velazquez). Próba psychoanalitycznego opisu osobowości Kantora, podjęta przez Lucjana Wojcieszaka i Katarzynę Motykę na podstawie obserwacji prac autora, jest tekstem odważnym i poniekąd kontrowersyjnym. Autorzy – nie będąc badaczami, lecz praktykami – jako pierwsi zmierzyli się z psychologiczno-terapeutycznym podejściem do spuścizny plastycznej artysty.

***

„(…) to jedna z najważniejszych wystaw w historii Cricoteki. Znakomicie wpisuje się w wyjątkowy jubileusz stulecia urodzin artysty. Prezentacja udostępnionych przez prywatnych kolekcjonerów prac malarskich Tadeusza Kantora w nowej siedzibie instytucji, która w zbiorach posiada obiekty związane z jego twórczością teatralną – czyni ten pokaz dodatkowo niezwykłym. Mam nadzieję, że niniejszy katalog pozwoli każdemu z widzów przedłużyć fascynujący czas obcowania z pracami malarskimi Tadeusza Kantora w najskrytszej intymności.

[Natalia Zarzecka, fragmenty wstępu do katalogu]

 

 

 

Spis treści

NATALIA ZARZECKA

* * *

TADEUSZ KANTOR

Mój monolog – testament

ZOFIA GOŁUBIEW

„Mam wam coś do powiedzenia”. Tadeusz Kantor – autoportrety

MICHAŁ KOBIAŁKA

Memento mori et amori: zagadka „Maszyny miłości i śmierci”

Tadeusza Kantora jako obraz dialektyczny

MAŁGORZATA PALUCH-CYBULSKA

Tadeusz Kantor. Autoportrety. Sztuka sytuacji granicznych

KATARZYNA FAZAN

Twarz Kantora. Między autoprojekcją a kliszami pamięci

WŁODZIMIERZ SZTURC

Fenomenologia aktu uobecniania w późnej twórczości Tadeusza Kantora

HUBERT FRANCUZ

Skraj czasu

LUCJAN WOJCIESZAK, KATARZYNA MOTYKA

Tadeusz Kantor – badany, który cholernie spada! Analiza fenomenologiczna i psychologiczna wybranych autoportretów z lat 1987-1990

Katalog dzieł

Noty o autorach

 

 

Katalog wystawy Tadeusz Kantor. Cholernie spadam!

 

PUBLIKACJA TOWARZYSZY WYSTAWIE: Tadeusz Kantor. „Cholernie spadam!”, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, Cricoteka, Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4 , 23 października 2015 – 27 marca 2016

WYDAWCA: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

KONCEPCJA: Małgorzata Paluch-Cybulska

REDAKCJA MERYTORYCZNA: Małgorzata Paluch-Cybulska

REDAKCJA: Krystyna Stefaniak

PROJEKT GRAFICZNY, SKŁAD I FOTOGRAFIE: Zbigniew Prokop, Krzysztof Kućma – Creator s.c.

DRUK: Drukarnia Beltrani Sp. J.

KRAKÓW 2015

NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY

ISBN: 978-83-61213-77-2

 

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Partner projektu:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego


Patronat medialny:

                                            

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu