Warsztaty dla młodzieży

Program edukacyjny ma na celu zapoznanie uczestników z twórczością Oskara Schlemmera i wprowadzenie w wystawę Schlemmer | Kantor prezentowaną w Cricotece. Zaproponowane warsztaty, każdorazowo połączone ze zwiedzaniem ekspozycji, skłaniają do krytycznego myślenia, szukania i twórczego działania. Pokazują, jak współcześnie odnieść się do idei wypracowanych przez Oscara Schlemmera i Tadeusza Kantora, stwarzając okazję do aktywnej pracy w obrębie wybranych zagadnień.

 

Bauhaus Stage: Shape Dance (dancers: Oskar Schlemmer, Werner Siedhoff, Walter Kaminsky), 1927 Photo: Erich Consemüller; © dr. Stephan Consemüller Bauhaus-Archiv Berlin

Scena Bauhausu: Taniec Form (tancerze: Oskar Schlemmer, Werner Siedhoff, Walter Kaminsky), 1927
Fotograf: Erich Consemüller; © dr. Stephan Consemüller
Bauhaus-Archiv Berlin

WARSZTATY DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH:

 

FORMA BEZ FORMY

Obszar pracy: geometria kształtów, malarstwo, polaryzacja, gra światła

Prowadzenie: Alla Maslovskaya

Czy w obrazie ważny jest kolor? Czy ważne są kształty? Czym jest metafora, a czym abstrakcja? Jak odnaleźć balans między tym, co konkretne a niekonkretne, znaczeniowe a skojarzeniowe, wizualne a przestrzenne? Podczas warsztatów uczestnicy stworzą kompozycje kształtów i kolorów, poznają możliwość ich ruchu, przenikania się i geometryzacji przy wykorzystaniu techniki polaryzacji. Tematem przewodnim spotkania będzie przestrzenne działanie barwy i gry światła oraz poszukiwanie zjawisk wizualnych, których forma jest płynna i podlega ciągłym zmianom. Punktem wyjścia dla tak pomyślanego warsztatu będą obrazy abstrakcyj- ne, metaforyczne i geometryczne Tadeusza Kantora prezentowane na obecnej wystawie w Cricotece, którą uczestnicy odwiedzą podczas zajęć.

 

PRZESTRZEŃ A LICZBA

Obszar pracy: myślenie matematyczne, wyobraźnia przestrzenna

Prowadzenie: Joanna Zbela

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z dorobkiem Oskara Schlemmera w kontekście myślenia artysty o relacji między przestrzenią a ruchem. W pierwszej części spotkania uczniowie zwiedzą wystawę. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia figury, geometrii, liczby i kostiumu jako na aspekty decydujące o ruchu tancerzy. W drugiej części uczestnicy stworzą w grupach partytury dla ruchu aktora w zamkniętych, zgeometryzowanych przestrzeniach, z wykorzystaniem wiedzy matematycznej, myślenia przestrzennego i elementów języka programowania. Uczniowie będą mieli za zadanie „zaprogramować” w grupach ruch żywego aktora (jednego z uczniów) w formuły matematyczne i przedstawić je na rozklejonej na podłodze planszy (prostokąta, siatki/ szachownicy, trójkąta, koła).

 

DRAMATY ODBICIA

Obszar pracy: refleksy świetlne, praca z deformacją lustrzaną

Prowadzenie: Alla Maslovskaya

Jakie możliwości teatralne kryje w sobie odbicie lustrzane? Jakie daje możliwości aktorowi i przed- miotowi? A może w ogóle nie potrzeba aktora i przedmiotu? Może wystarczy samo ich odbicie? Kiedy odbicie ma większe możliwości wyrazowe? Kiedy jest bardziej, a kiedy mniej teatralne? Na czym polega fenomen wywoływania skojarzeń w odbiciu? Inspiracją do sformułowania odpowiedzi na wyżej postawione pytania i punktem wyjścia do pracy twórczej (ćwiczeń teatralnych) będą fotografie ze spektakli Oskara Schlemmera i prace Tadeusza Kantora, prezentowane na obecnej wystawie w Cricotece, którą uczestnicy odwiedzą podczas zajęć.

CIAŁO / MANEKIN / MASZYNA

Obszar pracy: kultura współczesna, analiza porównawcza, ciało

Prowadzenie: Joanna Zbela

Ciało ubrane w kostium, który ogranicza ruchy. Ciało zmuszone do powtarzania wciąż tych samych, banalnych czynności. Ciało wpisane w liczby, kształty i przestrzenie. Jaka jest rola ciała w sztuce Oskara Schlemmera, a jaka w spektaklach Tadeusza Kantora? Jak traktujemy nasze ciało współcześnie? Czy jest maszyną, narzędziem, zewnętrzną powłoką, a może autonomicznym bytem? Warsztaty, połączone ze zwiedzaniem wystawy, stanowią okazję do re- fleksji nad rolą ciała w sztuce i jego pojmowaniem w historii i kulturze europejskiej. W części warsztatowej spotkania uczestnicy dokonają analizy porównawczej roli ciała w dziełach Schlemmera i Kantora oraz w tekstach współczesnej kultury, takich jak fotografie prasowe i fragmenty teledysków.

 

KOLOR / DŹWIĘK / FIGURA

Obszar pracy: aktywne zwiedzanie, współpraca, Bauhaus

Prowadzenie: Joanna Zbela

Na ile sposobów można opowiedzieć jedno wydarzenie? Zwiedzanie wystawy połączone z pracą twórczą w oparciu o wylosowane hasztagi. Zajęcia zostaną poprowadzone z wykorzystaniem różnych form i środków wyrazu, w tym także rzutnika pisma, dyktafonów, projektora. Uczniowie, pracując w grupach, stworzą w przestrzeni wystawy własne żywe instalacje wizualno-dźwiękowe zainspirowane Baletem triadycznym Oskara Schlemmera. Skonfrontują swoje wyobrażenia z obejrzanymi fragmentami Baletu triadycznego, wspólnie analizując założenia Bauhausu.

 

KOSTIUM / CZŁOWIEK / AKTOR

Obszar pracy: kostium, Balet triadyczny Prowadzenie: Agnieszka Polańska

Co łączy Bad Romance Lady Gagi z Baletem triadycznym Oskara Schlemmera? Czy dzieła wykładowcy Bauhausu wciąż inspirują współczesnych twórców? Wychodząc od podstawowych geometrycznych form i prostych materiałów (tektura, rury, papier i sznurek), stworzymy animowane rzeźby przestrzenne na pograniczu kostiumu i lalki. Będziemy poszukiwać ruchu wynikającego z inspiracji formą i muzyką. Zastanowimy się, w jaki sposób przestrzeń może warunkować działanie, jak kostium ogranicza ruch. Spróbujemy zbadać relacje i napięcia między przestrzenią, kostiumem a animatorem.

 

LINIA

Obszar pracy: rysunek,
człowiek w przestrzeni, proporcje

Prowadzenie: Justyna Sławik

Warsztaty odbywają się w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora przy ulicy Siennej 7/5.

Oskar Schlemmer sądził, że „człowiek jest zarówno organizmem z krwi i kości, jak i mechanizmem z liczby i miary”. Wychodząc od prac mistrzów – Pitagorasa, Leonarda da Vinci, Dürera, Bacha – poprowadzimy dyskusję na temat relacji pomiędzy sztuką a matematyką w XX wieku. Odniesiemy ją do wystawy-aneksu Schlemmer | Kantor, prezentowanej w Pracowni-Galerii przy ulicy Siennej. Operując rysunkiem i ruchem ciała w przestrzeni, uczestnicy zakreślą zasięg swojego ciała. Następnie zgodnie z przyjętymi wspólnie założeniami, mając do dyspozycji proste elementy (patyki i sznurek), skonstruują przestrzenne, rzeźbiarskie kompozycje. Poprzez działanie i ruch odkryjemy znaczenie słów: „proporcja”, „miara”, „moduł”.

 

Informacje praktyczne:

Warsztaty przeznaczone dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacje przyjmujemy od wtorku do piątku pod numerem: (12) 442 77 70, lub mailowo: edukacja@cricoteka.pl, slawik@cricoteka.pl.

W momencie rezerwacji opiekun grupy ustala dogodny termin warsztatów i wybiera ich temat spośród zaprezentowanych poniżej propozycji.

Czas trwania warsztatów: 1,5 h

Cena biletu: 10 zł od uczestnika (w tym także wejście na wystawę)

Warsztaty prowadzimy w języku polskim dla grup nie większych niż 25 osób.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Cricoteki przy ulicy Nadwiślańskiej 2–4,
z wyjątkiem ostatniej propozycji, która realizowana jest przy ulicy Siennej 7/5.

Kontakt:

Edukacja, Justyna Sławik

edukacja@cricoteka.pl, slawik@cricoteka.pl tel. (12) 442 77 70, wew. 115

schlemmer-kantor_stopka2-1
0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu