„The Great Tone has no Sound/Wielki Dźwięk nie brzmi”. Rafał Mazur | Polifonie 2022

Wielki Dźwięk nie brzmi to projekt artystyczno-filozoficznej aktywności dźwiękowej, łączący w sobie założenia i praktyki chińskiej, daoistycznej koncepcji muzyki jako narzędzia poznawczego ze współczesnymi aktywnościami dźwiękowymi i spontaniczną improwizacją zorientowaną na dźwięk.