Program towarzyszący wystawie stałej Tadeusz Kantor. Widma

W listopadzie zapraszamy na oprowadzanie autorskie po wystawie stałej Tadeusz Kantor. Widma – 8 listopada – i warsztaty kolażu dla dorosłych – 25 listopada.