Sympozjum „Kantor-Archiwum. Konteksty i transformacje”

21 X 2017 r. w Cricotece odbyło się sympozjum naukowe „Kantor-Archiwum. Konteksty i transformacje”. 

Tadeusz Kantor organizując działalność Cricoteki starannie zaprojektował formę Żywego Archiwum. Jeszcze za życia obmyślił działalność muzeum swej sztuki, ważne miejsce przyznając w nim różnym strategiom archiwizowania i dokumentowania działalności plastycznej i teatralnej. Dziedzictwo to przejęte przez nowo powstałą instytucję przy ul. Nadwiślańskiej stanowi jej centrum a równocześnie w innej przestrzeni, w dynamicznie rozwijającej strukturze działań ekspozycyjnych, performatywnych, naukowych domaga się kontynuacji i redefinicji. Ważny kontekst pozwalający rozumieć nowe i zmieniające się kontury stwarza bogactwo nowoczesnych teorii i praktyk związanych z dokumentacją historii i sztuki. Chcemy zaprosić zatem do otwartej debaty wokół zadań i funkcji Żywego Archiwum Tadeusza Kantora, pozwalającej jego organizatorom, pełniej zrozumieć horyzont idei i potrzeb, kontekstów i ewolucji jakim podlega zamknięte już dziś dzieło, wpisywane wciąż na nowo w różne porządki pamięci i kontynuacji.

W ramach sympozjum wygłoszono następujące wykłady:

Natalia Zarzecka, Wstęp

Małgorzata Paluch Cybulska, Archiwum Tadeusza Kantora. Wprowadzenie

prof. Michał Kobiałka, CRICOTEKA: A Challenge to the Archive / CRICOTEKA: Wyzwanie dla Archiwum, wykład w języku angielskim

dr hab. Jakub Momro, Archiwum: narcyzm, wiedza, wzniosłość

Iga Gańczarczyk, Entropia w archiwum

Katarzyna Waligóra, Archiwum „porażki”/ porażka archiwum

prof. dr hab. Katarzyna Fazan, Archiwum: maszyna „pamięci i śmierci”

Dyskusja podsumowująca sympozjum

Wybrane wystąpienia ukażą się w zredagowanej wersji w gazecie teatralnej Didaskalia

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu