Rafał Solewski: Działania twórcze Tadeusza Kantora na tle rozwoju sztuki światowej

6 października 2015, godz. 18:00

 

Celem wykładu będzie ukazanie recepcji i twórczego wykorzystania różnych dwudziestowiecznych trendów przez artystę. Opisane zostaną pierwsze zainteresowania Kantora symbolizmem, formizmem, kubizmem i Bauhausem w opozycji do koloryzmu panującego na krakowskiej ASP przed II wojną światową, a także epizodyczna próba zbliżenia się do socrealizmu po wojnie. Wytłumaczone zostanie pojęcie awangardy, do którego artysta się odwoływał.

Przede wszystkim jednak wykład zawierać będzie przegląd recepcji sztuki poznawanej podczas kolejnych wyjazdów i pobytów Kantora poza Polską. Obok wpływów surrealizmu Matty i malarstwa materii to poszukiwania własnej drogi wśród minimalizmu i konceptualizmu reprezentowanych np. przez serie Zero, Nic, Wszystko wisi na włosku albo w swoistym Nowym Realizmie przez asamblaże i ambalaże, wreszcie w happeningach. Po skoncentrowaniu się na rysunkach w okresie Teatru Śmierci, powrót do malarstwa (posługującego się cytatem i dosłowną ilustracją transgresji) w serii Dalej już nic, co identyfikować można jako Kantorowski postmodernizm albo też jako powrót do symbolizmu i własną syntezę.

 

Rafał Solewski, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Studiował teatrologię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie się doktoryzował. Habilitowany na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 2010 roku (specjalizacja literaturoznawstwo – teoria literatury i sztuk audiowizualnych). Pracował w Cricotece (1994-1996) i Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, redaktor naczelny Rocznika Wydziału. Pełnomocnik dziekana ds. nauki i kierownik katedry Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej.

Jest autorem książek: Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku (2015), Synteza i wypowiedź. Poezja i filozofia w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku (2007)oraz Franciszek Mączyński (1874-1947) krakowski architekt (2005), a także licznych artykułów publikowanych w „Art Inquiry”, „Estetyce i Krytyce”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Roczniku Krakowskim”, „Centropie”, „Dekadzie Literackiej”, „Kresach” i katalogach wystawowych.

Był stypendystą Fundacji Z Brzezia Lanckorońskich, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, The Tokyo Foundation, Research Support Scheme, programów TEMPUS i Socrates/Erasmus oraz uczestniczył w projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Nauki.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu