Krystyna Czerni “Tadeusz Kantor. Walking a Tightrope” j. ang.

45,00 

Opis

Książka Krystyny Czerni to niezwykły zbiór tekstów: od osobistych wspomnień ze spotkań Autorki z Tadeuszem Kantorem, po czytane już w kilku językach przewodniki po twórczości artysty. Omówienia prac malarskich Kantora, wzbogacone jego obszernym autokomentarzem, splatają się tu z trafnymi przypisami do dokonań twórcy na polu teatru, odsłaniając jednocześnie to, co Krystyna Czerni nazywa „fenomenem wyobraźni Tadeusza Kantora”. Opisuje go Autorka kunsztownym, ale i niezmiernie przystępnym językiem. Książka dotyka również bardziej zniuansowanych kwestii. Otwiera przed nami świat z najmłodszych lat Kantora – źródła obecnych w jego sztuce wątków religijnych. Pozwala prześledzić postawę artysty wobec doktryny realnego socjalizmu oraz późniejsze zmagania z aparatem komunistycznego państwa. Umieszcza w tle bogate życie artystyczne Kantora i członków Grupy Krakowskiej. „Tadeusz Kantor. Spacer po linie” to pierwsza publikacja zbierająca teksty pisane przez Autorkę na przestrzeni ostatnich 20 lat. Ich wnikliwość, uniwersalność i pasja, z której powstały, otwierają wciąż nowe pola do interpretacji twórczości Kantora, dla którego sztuka była sprawą „śmiertelnie poważną”.

Publikacja w języku angielskim

Wydawca: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

190 stron

Format: 185 x 400

Nakład: 1000

Okładka miękka

Kraków, 2015

ISBN: 978-83-6121-61-1

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg