Wszystkie wpisy

Powroty – wystawa

Do 20 sierpnia zapraszamy wystawę pt. „Powroty”, razem z Goethe-Instiut Krakau, Kulturopracownią, Festiwalem Kultury Żydowskiej, Moses Mendelssohn Stiftung. Wystawa, która prezentuje 10 sylwetek bohaterów i bohaterek i historie ich powrotu do żydowskich korzeni i tożsamości, jest dostępna do zwiedzania w Cricotece w Galerii Szatnia (poziom -1).

 

„Powroty. Oswajanie tożsamości” – motyw powrotów w próbie zrozumienia tożsamości żydowskiej jest elementarnym ogniwem. Wystawa przedstawia dziesięcioro bohaterów dwuletniego projektu artystycznego i dziesięć motywów ich indywidualnych powrotów ku żydowskości. Tożsamość we współczesnym zglobalizowanym świecie staje się cyklem życia, narodzin, istnienia, umierania i powrotu. Gdy możemy się dziwić, pytać, prowadzić otwarty dialog z innymi, uruchamiamy proces kształtowania świadomości, dając szansę rozwinięciu się swojej tożsamości.

Bohaterami wystawy są: Magda Michal Bartosz, Helena Czernek, Dariusz Gliksman, Tomasz Grebner, Marta Maćkowiak, David Miller, Michael Schudrich, Barry Smerin, Miriam Synger, Adam Ringer.

„Śledząc losy własnych przodków, stajemy się bardziej pokorni i empatyczni. Łatwiej nam zrozumieć współczesne migracje i wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy uciekają przed wojną.”  – Marta Maćkowiak

 „Czuję się tutaj w Polsce bardziej Żydem, niż kiedykolwiek czułem się w Stanach.” – David Miller

 „Nauczyłem się, że nie ma jednego narodu albo jednej religii, która posiada wszelkie mądrości.” – Michael Schudrich

 „Dla mnie moim polem działania jest przyszłość. Patrzę z optymizmem na świat i staram się zmieniać go na lepsze.” – Miriam Synger

*****

Bilety na wystawę w cenie: 5 zł (normalny) i 3 zł (ulgowy) do nabycia w kasie Cricoteki.

 

*****

O bohaterach:

Magda Michal Bartosz – urodziła się w Polsce, żyła w Izraelu i USA, przeszła konwersję na judaizm; angażuje się w pielęgnowanie pamięci o tarnowskim dziedzictwie żydowskim;

Helena Czernek – artystka, urodzona w Polsce, wyjechała do Izraela, żeby studiować i zbliżyć się do swojej tożsamości żydowskiej;

Dariusz Gliksman – wyjazdy do Izraela pomogły mu w odkrywaniu żydowskiej tożsamości – własnej i jego rodziny;

Tomasz Grebner – w latach 90. wyjechał do Izraela i był świadkiem zamachu terrorystycznego, który odmienił jego życie;

Marta Maćkowiak – specjalizuje się w tworzeniu drzew genealogicznych osób, których przodkowie pochodzą z Polski;

David Miller – przodkowie pochodzą z Europy Wschodniej, w latach 90. przyjechał do Krakowa, gdzie prowadzi kawiarnio-antykwariat;

Michael Schudrich – osiedlił się w Polsce w latach 90., od 2004 r. naczelny rabin w Polsce, jego przodkowie pochodzili m.in. z Baligrodu;

Barry Smerin – dziadkowie pochodzili z Polski i Litwy, wyemigrowali 100 lat temu do Anglii, on sam po przejściu na emeryturę osiedlił się w Polsce, gdzie czuje się u siebie;

Miriam Synger – krakowska ortodoksyjna Żydówka, wyjechała na wiele lat do Izraela, wróciła do Polski, by tu budować życie z mężem i dziećmi; autorka książki „Jestem Żydówką”;

Adam Ringer – wyemigrował z Polski w 1968 r., powrócił w latach 90. i prowadzi sieć lokali gastronomicznych; angażuje się w projekty społeczne i artystyczne, wydał książkę „Na podwójnym espresso. Życie w trzech aktach.”

 

***
Protagoniści: Magda Michal Bartosz, Helena Czernek, Dariusz Gliksman, Tomasz Grebner, Marta Maćkowiak, David Miller, Michael Schudrich, Barry Smerin, Miriam Synger, Adam Ringer
Koordynacja: Dorota Krakowska, Kamil Kuitkowski
Kuratorka: Katarzyna Opielka
Teksty: Jan Opielka, Katarzyna Opielka
Zdjęcia: Marcin Oliva Soto,
Filmy: Katarzyna Hordowicz
Tłumaczenia: j. niemiecki Jan Opielka, j. angielski Behlert & Behlert
Redakcja, katalog: Dorota Krakowska Kamil Kuitowski, Katarzyna Opielka
Korekta: Artur Kożuch (j. niemiecki), Agnieszka Będkowska (j. polski)
Projekt graficzny: Joanna Niedbałowska-Hynek, Natasza Chrząszcz/ Grupa Autograf
Aranżacja wystawy: Kamil Kuitowski

Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 przez Goethe-Institut (Kraków) z Kulturopracownią (Gliwice). Dziękujemy Moses Mendelssohn Stiftung za wsparcie druku publikacji.

Współorganizatorzy i pomysłodawcy: Goethe-Instiut Krakau, Cricoteka, Kulturopracownia, Festiwal Kultury Żydowskiej, Moses Mendelssohn Stiftung

*****

 DE

Die Ausstellung „Jüdische Rückkehrer” porträtiert zehn Personen, die über ihre jüdische Identität und ihre Beziehung zu Polen sprechen. Die gesammelten Gespräche werden in Form von aufschlussreichen Interview-Porträts präsentiert, die über einen QR-Code gescannt und gelesen werden können. Begleitet werden die Texte von Fotografien. Die Filme werfen einen genaueren Blick auf die zehn Protagonist*innen. Begleitend zur Ausstellung ist ein Katalog in den drei Sprachen Polnisch, Deutsch und Englisch erhältlich. 

Wir möchten das Publikum einladen, frei zu sprechen und die Einzigartigkeit von Erfahrungen und Zugehörigkeit zu erkunden. Einschließlich unserer eigenen.
In der heutigen globalisierten Welt wird die Identität zu einem Kreislauf aus Leben, Geborenwerden, Sein, Sterben und Rückkehr. 

***
EN

The 'Returns’ exhibition portrays ten people talking about their Jewish identity and their relationship with Poland. The collected conversations are presented in the form of insightful interview-portraits to be scanned and read in a QR code. The texts are accompanied by photographs. The films take a closer look at the ten protagonists. The exhibition is accompanied by a catalogue published in three languages: Polish, German and English.

We want to invite audiences to talk freely, to explore the uniqueness of experiences of belonging. Including our own. Identity in the modern globalised world becomes a cycle of life, birth, existence, death and return.

***

UA

Виставка „Повернення” представляє десять осіб, які розповідають про свою єврейську ідентичність та стосунки з Польщею. Зібрані розмови представлені у формі глибоких інтерв’ю-портретів, які можна відсканувати та прочитати за допомогою QR-коду. Тексти супроводжуються фотографіями. У фільмах ми дивимося на десять героїнь і героїв, які розповідають про своє життя. Виставка супроводжується каталогом, виданим трьома мовами: польською, німецькою та англійською.

Ми хочемо запросити глядачів до вільної розмови, щоб дослідити унікальність досвіду приналежності. У тому числі й нашого власного. Ідентичність у сучасному глобалізованому світі стає циклом життя, народження, існування, смерті та повернення.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu