Oferta Cricoteki w ramach Targów Książek w Krakowie

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora po raz pierwszy bierze udział w Targach Książki w Krakowie. Stoisko Cricoteki znajdować się będzie w pawilonie P tuż przy wejściu. Przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną wydawnictw dedykowanych sztuce Tadeusza Kantora. Będą także dostępne nagrania spektakli Teatru Cricot 2 oraz archiwalne plakaty.

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na wydawnictwa w ramach projektu Kto inspiruje? Tadeusz Kantor!.

Cricoteka wyda trzy książki stanowiące kompendium, w którym zawarte zostaną między innymi kalendaria porządkujące twórczość Tadeusza Kantora od lat 40. oraz ujawniające nowe fakty dotyczącego jego twórczości, będą dostępne po raz pierwszy, właśnie od 24 do 27 października na krakowskich Targach Książki.

 1. Tadeusz Kantor. Ostatnie dziesięciolecie / 1980-1990

Główną i zasadniczą częścią publikacji będzie kalendarium obejmujące ostatnie dziesięć lat życia i twórczości Tadeusza Kantora – począwszy od wystawy Idee Teatru Cricot 2 (19 stycznia 1980 r.) inaugurującej działalność krakowskiego Ośrodka Teatru Cricot 2, aż do śmierci artysty – 8 grudnia 1990 roku.  Pod kolejnymi datami zamieszczone zostały między innymi materiały dotyczące kolejnych tournée Teatru Cricot 2 i wyjazdów Tadeusza Kantora, fakty związane z powstawaniem kolejnych spektakli oraz informacje o festiwalach, wystawach i różnorodnych wydarzeniach i akcjach, w których artysta brał udział.

Lata osiemdziesiąte to dla Kantora czas tworzenia Cricoteki – Żywego Archiwum jego twórczości, które pomoże ideom artysty przetrwać w umysłach i wyobraźni następnych pokoleń. Kulisy powstawania Ośrodka, pierwsze lata jego działalności a także ludzie z nim związani przewijają się przez całą publikację.

Redakcja: Józef Chrobak, Justyna Michalik

2. Tadeusz Kantor i lata 1959-1964

Publikacja obejmować będzie okres twórczości Tadeusza Kantora od 1959 do 1964 roku. Był to niezwykle intensywny czas licznych podróży artysty i wystaw – zarówno zagranicznych, zbiorowych jak i indywidualnych. W tym okresie w Teatrze Cricot 2 Kantor realizuje dwa spektakle – W małym dworku (1961 r.) będący ucieleśnieniem idei Teatru Informel i Wariat i zakonnica (1963 r.) wyrażającego ideę Teatru Zerowego. Idee, motywy, pomysły i rozwiązania sceniczne, które narodziły się podczas pracy nad tymi dwoma realizacjami odegrają niezwykle istotne znaczenie w najbardziej znanym i najbardziej charakterystycznym okresie twórczości Kantora – Teatrze Śmierci.

Do publikacji dołączono kalendarium „Uwaga…! Malarstwo” i inne filmy. 1956-1959 zbierające informacje na temat polskich awangardowych filmów z końca lat 50., takich jak: Somnambulicy (reż. M. Waśkowski), Kineformy (reż. A. Pawłowski), Tam i tu (reż. A. Pawłowski), czy wreszcie Uwaga! …malarstwo. Maluje Tadeusz Kantor w reżyserii M. Waśkowskiego.

Redakcja: Józef Chrobak, Justyna Michalik

3. Tadeusz Kantor i lata czterdzieste

Publikacja dotyczyć będzie powojennych lat w życiu i twórczości Tadeusza Kantora. Zebrane w niej zostaną między innymi informacje dotyczące współpracy artysty z oficjalnymi teatrami w Polsce, w ramach której przygotowywał scenografie dla pokazywanych w nich spektaklach. Niejednokrotnie pomysły i rozwiązania scenograficzne, które wykorzystywał i rozwijał w swojej późniejszej działalności – już w Teatrze Cricot 2 – miały swój początek w tych realizacjach.

Redakcja: Józef Chrobak, Justyna Michalik

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sponsor: Dyna-Trans
Patronat medialny: TVP KulturaTVP Kraków, Targi Książki w KrakowieDwójka Polskie Radio, Radio Kraków, e-teatr.pl.

 

 

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu