Ochrona Twoich danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że kontynuowanie transakcji w sklepie internetowym Cricoteki wymagało będzie udostępnienia Twoich danych osobowych: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (email). Jeśli nie zgadzasz się na udostępnienie Twoich danych osobowych wybierz ANULUJ (proces transakcji zostanie przerwany).

Administratorem Twoich danych osobowych, to jest podmiotem, któremu dane zostaną udostępnione i który będzie je przetwarzał, jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA (dalej: CRICOTEKA) z siedzibą w Krakowie, ul. Nadwiślańska 2- 4, 30 – 527 Kraków.

Uzyskanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji czynności poprzedzających sprzedaż towarów ze sklepu internetowego, w tym w procesie transakcji elektronicznej sprzedaży, a także w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży, a więc wystawienia faktury oraz nadania przesyłki z zakupionym towarem.

CRICOTEKA może przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, co jest prawnie uzasadnionym interesem CRICOTEKI (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE z dnia 4.05.2016 r., L/119/1).

CRICOTEKA nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

CRICOTEKA przekazywać będzie Twoje dane oraz powierzać ich przetwarzanie firmie DialCom24 Spółce z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań (nr KRS 0000306513), która jest właścicielem serwisu transakcyjnego Przelewy24, a która przetwarzać będzie Twoje dane osobowe w celu realizacji transakcji elektronicznej sprzedaży. Ponadto Twoje dane osobowe przekazane zostaną w zależności od wybranego sposobu dostarczenia zakupionego towaru operatorom pocztowym (Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim), a także przekazane mogą zostać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie CRICOTEKI, np. agencjom marketingowym, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem ich przekazania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, a także podmiotom świadczącym na rzecz CRICOTEKI pomoc prawną.

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez CRICOTEKĘ przez okres, w którym CRICOTEKA może być zobowiązana do wykazania i udokumentowania dokonanych transakcji sprzedaży elektronicznej biletów na wydarzenia, w tym ze względów podatkowych, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z czym przewidywany okres przetwarzania Twoich danych osobowych nie powinien przekraczać 10 lat od dnia wykonania transakcji sprzedaży w sklepie internetowym.

W przypadku udostępnienia CRICOTECE danych osobowych uprawniona(y) będziesz do żądania od CRICOTEKI dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do wskazanego przez Ciebie podmiotu. Ponadto przysługiwało Ci będzie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, co spowoduje, że CRICOTEKA nie będzie mogła Twoich danych przetwarzać do takich celów. Wszystkie powyższe uprawnienia będzie można wykonać przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną pod adres email: sklep@cricoteka.pl.

W Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się również skontaktować w kwestii przetwarzania Twoich danych osobowych: Pani Aleksandra Hudyma, e-mail iodo@cricoteka.pl lub a.hudyma@shrp.pl.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, uprawniona/y będziesz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu