Wszystkie wpisy

Memory – filmowe archiwa Krzysztofa Miklaszewskiego – wystawa czasowa do 24 marca 2024

„Memory”- filmowe archiwa Krzysztofa Miklaszewskiego w ramach Cloakroom 2023

Pokaz filmowych archiwów Krzysztofa Miklaszewskiego Memory, odbywający się w ramach programu wystaw Cloakroom 2023, to nie tylko opowieść o post-pamięci, ale też o gorączce archiwum, o potrzebie dokumentacji. O imperatywie, by zabezpieczać, uwieczniać, zachowywać. W tym ujęciu archiwa są niczym gra pamięciowa „memory”, w której nieustannie odsłania się karty, by sprawdzać, czy dobrze się zapamiętało i czy wszystko jest na swoim miejscu. 

Miklaszewski potrafi pamiętać niepokornie. Jego imponujący dorobek filmowy i dokumentalny staje się osią wystawy-sali kinowej. Na nieustającym seansie spotkać można i samego autora, i oglądanego jego oczami Tadeusza Kantora, i wreszcie teatr Cricot 2.


8 grudnia, godz. 19.00 – wernisaż wystawy

Wernisaż jest częścią cyklu wydarzeń wokół 33 rocznicy śmierci Tadeusza Kantora – „Świat indywidualny Tadeusza Kantora”.


Cloakroom – rozpoczęty w 2021 roku program wystaw – opiera się na kuratorskim badaniu i odkrywaniu we współczesnych sztukach wizualnych oczywistych lub trudniej rozpoznawalnych związków z Tadeuszem Kantorem oraz eksplorowanych przez niego w twórczości artystycznej estetyk i problemów. Wybór tematów i konkretnych artystów, artystek bazuje na przeplatających się, wzajemnie uzupełniających i dialogujących z sobą strategiach: stawianiu na nowe nazwiska, które odświeżają i dynamizują artystyczną rzeczywistość oraz na artystów i artystki bezpośrednio związanych z Tadeuszem Kantorem. Pozwala to wypracować nowe płaszczyzny międzypokoleniowych dialogów oraz szerszy obraz obecności Kantora w sztukach wizualnych. Strukturalnie program nie jest serią pojedynczych wystaw, ale wspólną, trzyodcinkową narracją, w której dzieła sztuki i artystyczne postawy twórców i twórczyń wzajemnie uzupełniają się lub ścierają, dyskutują z sobą i przenikają się. 

Cloakroom 2023 otwarto wystawą Matki! – realizacją duetu składającego się z Katarzyny Depty-Garapich i Małgorzaty Markiewicz. Kolejną artystką, której prace są zaprezentowane podczas drugiej edycji Cloakroomu jest Katarzyna Wyszkowska, Cloakroom zakończy wystawa-instalacja Krzysztofa Miklaszewskiego, skupiona na jego filmowym dorobku.


Autor i kurator programu: Kamil Kuitkowski
Kuratorzy wystawy: Kamil Kuitkowski, Tomasz Pietrucha
Identyfikacja graficzna: Agata Biskup
Montaż i multimedia: Mariusz Gąsior, Maciej Jagoda, Tomasz Stefaniak

Współpraca: Andrea Nikolov, Aleksandra Treder
Promocja: Laura Iwanczewska, Małgorzata Kmita-Fugiel, Zofia Mikołajska, Maria Pieniążek

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu