Wszystkie wpisy

Cykl wykładów „Dalej już nic?”

Po prawej stronie Tadeusz Kantor. Po lewej napis: Dalej już nic? Cykl wykładów. Październik, listopad, grudzień

„Dalej już nic?” to okazja do rozmowy o twórczości Tadeusza Kantora. Cykl wykładów ma za zadanie poszerzyć nasze perspektywy w postrzeganiu dzieł twórcy teatru Cricot. Zapraszamy do wysłuchania specjalistów, którzy interpretują, reinterpretują i prezentują niezbadane dotąd konteksty i nowe, nieanalizowane tematy.

 

Dziś są moje urodziny – narracje publiczne/narracje prywatne”

Tomasz Pietrucha

21 października 2021, godz. 18.00

Wystąpienie będzie próbą refleksji nad ostatnim spektaklem Tadeusza Kantora: Dziś są moje urodziny. Analizowany będzie obraz, który wyłania się ze zderzenia zbioru recenzji zgromadzonych w Archiwum Cricoteki ze stanem badań oraz świadectwami procesu twórczego – relacjami aktorów, zapiskami Tadeusza Kantora oraz materiałami z prób do przedstawienia.

Zderzenie wniosków krytyki teatralnej z toczącym się odrębnie, wsobnym procesem twórczym pozwoli lepiej rozpoznać nie tylko materię spektaklu, którego premiera miała miejsce po śmierci jego twórcy, ale również przyjrzeć się metodzie pracy Tadeusza Kantora z zespołem Teatru Cricot 2 i zbadać tryb funkcjonowania tego ostatniego w sytuacji kryzysu.

Wykład będzie także okazją do przyjrzenia się krytyce teatralnej w kontekście twórczości Tadeusza Kantora oraz przyczynkiem do opracowania wyimka z bogatego zasobu recenzji teatralnych zgromadzonych przez Archiwum Cricoteki.

 

„Płeć w Teatrze Cricot 2”

Magdalena Ujma

25 listopada 2021, godz. 18.00

Wykład opierał się będzie na przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania dotyczącego zagadnienia płci w Teatrze Cricot 2. Stanie się próbą zakreślenia dotychczasowego stanu badań, a także wskazania najbardziej obiecujących ich kierunków.

Teatr w sposób szczególny powiązany jest z płcią. W starożytnej Grecji wykluczono zeń kobiety, w epoce nowożytnej gest ten powtórzono w elżbietańskiej Anglii. Klasyczna tradycja teatru tworzonego przez mężczyzn wciąż znajduje się w sercu kanonu dramatycznego. Jednak takie wykluczenie kobiet posiada własny, subwersywny potencjał: płeć w teatrze staje się rolą do odegrania. Dlatego też teatr często wykorzystuje refleksję na ten temat.

Podczas wykładu zostaną poddane analizie wybrane spektakle Teatru Cricot 2, wykraczając poza kontekst, w którym twórca umieścił swoje dzieło. Różnorodne sposoby traktowania płci pojawiające się w teatrze Tadeusza Kantora nie doczekały się bowiem dotąd wnikliwszych badań.

 

„O obrazach zdwojonych Tadeusza Kantora”

Małgorzata Paluch-Cybulska

16 grudnia 2021, godzina 18.00

Wykład zaprezentuje te dzieła malarskie Tadeusza Kantora, w których odnaleźć można motywy zdwojenia postaci i wychodzenia z obrazu, a przez to pulsowania znaczeń między obecnością i nieobecnością, podobieństwem i zaprzeczeniem.

W figuratywnym malarstwie artysty z lat 80. i w wybranych pracach z lat 70. wątki podwojenia, podobieństwa, odbicia oraz dialogu z figurą przeciwstawną były jednymi z kluczowych strategii autorskich- stosowanych przez Kantora na płaszczyźnie płócien. Przyglądając się obrazom m.in. z późnego cyklu malarskiego artysty „Dalej już nic” przyjrzymy się grze wieloznaczności, sferze automitologizacji i wewnętrznemu związkowi tego, co rozdwojone.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu