Wszystkie wpisy

Cloakroom 2024 – mariia Lemperk – PAIN GAME (second station)

PAIN GAME (second station) marii Lemperk to okołoperformatywna wystawa zbudowana na kanwie kolejnej odsłony realizowanego od 2023 roku, partycypacyjnego, procesualnego, podróżującego projektu oraz jego dokumentacji.
4.07–1.09 2024 r. 

PAIN GAME (second station) mariia Lemperk & Łukasz Trzciński, D. Kowalik

Program wystaw Cloakroom

Kurator: Kamil Kuitkowski

Wernisaż wystawy: 3 lipca (środa), godz. 19:00

bilety w cenie:

5 zł; w środy wstęp bezpłatny


Program wystaw Cloakroom 

Rozpoczęty w 2021 program wystaw Cloakroom opiera się na rozpoznaniu i kuratorskim badaniu we współczesnych sztukach wizualnych estetycznych oraz tematycznych związków z  twórczością i postacią Tadeusza Kantora. Program jest też okazją do żywej artystycznej dyskusji z ideą muzeów (zwłaszcza tych dedykowanych jednemu artyście), zmaskulinizowaną historią sztuki oraz polem dla krytyki instytucjonalnej, rozpracowywującej zarówno postaci „wielkich twórców”, jak i formy przemocy w produkowaniu kultury.

Wybór wystaw i artystów/artystek bazuje na przeplatającej się, wzajemnie uzupełniającej i  dialogującej ze sobą obecności nazwisk młodych, od niedawna dynamizujących artystyczną rzeczywistość oraz artystów i artystek bezpośrednio związanych z Tadeuszem Kantorem. Pozwala to wypracować nowe płaszczyzny międzypokoleniowych dialogów oraz szerszy obraz obecności Kantora w sztukach wizualnych. Autorem i kuratorem programu jest Kamil Kuitkowski.

„Cloakroom” niesie ze sobą odwołanie tak do idei założyciela Cricoteki, dotyczących możliwości tworzenia sztuki, jak i do idei tzw. showroomu, czyli małych, eksperymentalnych przestrzeni wystawowych w dzisiejszych galeriach i centrach sztuki współczesnej. Odnosząc się zatem w swojej nazwie do funkcjonujących w instytucjach sztuki współczesnej showroomów, a także do dawnej architektonicznej funkcji i nieoczywistości szatni jako miejsca na styku tego, co zwyczajne, i co artystyczne (o czym wspomina Kantor), może stać się miejscem artystycznego fermentu, eksperymentu i galeryjnego programu w ramach działań Cricoteki.

Program nie jest serią pojedynczych wystaw, ale wspólną trzyodcinkową narracją, w której dzieła sztuki i artystyczne postawy wzajemnie uzupełniają się lub ścierają, dyskutują ze sobą i przenikają jedne w drugie.

Do tej pory w ramach programu odbyły się wystawy Karoliny Jarzębak Hurr durr, Przemka Branasa Dzień nieobecności, Teresy i Andrzeja Wełmińskich and will hapen again (I edycja), Małgorzaty Markiewicz i Katarzyny Depty-Garapich Matki!, Katarzyny Wyszkowskiej Omnia, Krzysztofa Miklaszewskiego Memory (II edycja).

Cloakroom 2024 

Wystawa Pain Game (second station) marii Lemperk (mariia Lemperk & Łukasz Trzciński, D. Kowalik) rozpoczyna tegoroczną edycję Cloakroomu. Natomiast na październik zaplanowana została wystawa Ali Savashevich.

Tegoroczna edycja jeszcze mocniej skupia się na głosie kobiet – tak istotnym w kontekście instytucji założonej przez mężczyznę. Zaproszone w tym roku artystki aktualizują głos na temat „wiecznego powrotu” historii. Zarówno mariia Mytrofanova (obecnie Lemperk), jak i Ala Savasevich są artystkami działającymi na styku dwóch kultur oraz dwóch doświadczeń wojny i totalitaryzmu.

Pierwsza, pochodząca z Odesy, żyjąc i działając między Ukrainą i  Polską przepracowuje wciąż aktualizujące się wojenne i cielesne traumy zarówno swoje jak i „genetycznie” wpisane w historie jej rodziny, druga z pochodzenia Białorusinka, w swojej twórczości analizuje formy przemocy, władzy i kontroli.

Pain Game (second station) mariia Lemperk & Łukasz Trzciński, D. Kowalik

Rozpoczęty we współpracy z Łukaszem Trzcińskim i D. Kowalikiem projekt zaprasza widzów i widzki do wspólnej z artystką eksploracji przestrzeni bólu.

W wersji przygotowanej dla Cricoteki Lemperk odnosi się zarówno do doświadczeń wywołanych przez nieustannie powtarzający się tumult historii, polityki i wojny, jak i tych zapisanych w ciele. Robi to z wykorzystaniem ciała, drewnianego stołu, gipsowych odlewów zbrojonych włosami, czarnych ścian Galerii Szatnia, harsh noisowych dźwięków oraz fotografii wykonanych wykonanych
w mieście rodzinnym w Ukrainie.

Działanie Lemperk poprzedzi kilkudniowa praca bezpośrednio w przestrzeni Galerii Szatnia, w której za pomocą gipsu i włosów – własnych oraz pochodzących od osób jej bliskich – wykona gipsowe kopie przedmiotów utraconych przez jej rodzinę podczas kilkukrotnych ewakuacji.

W trakcie trwania wystawy PAIN GAME (second station) jej przestrzeń posłuży jako miejsce mapowania przemocy instytucjonalnej i działań z osobami pracowniczymi Cricoteki.

PAIN GAME (second station) w Cricotece dodatkowo jest też grą z samą instytucją stworzoną przez Tadeusza Kantora, u którego wątki bólu, traumy i pamięci są obecne właściwie w całej twórczości.

Artystka, działając z wytworzonymi przez siebie obiektami-powidokami, bardziej niż z samym Kantorem, wchodzi w dialog z tym, co po nim pozostało – murami instytucji, jej gośćmi i gościniami oraz osobami tam pracującymi.

mariia Lemperk (Mytrofanova) – pochodząca z Odesy intermedialna artystka, performerka i  jedna trzecia BREASTMILK trio. Uczestniczyła w DAAD Berliner Künstlerprogramm, współtworzyła dokument Salzburg Statement on Supporting Artists on the Front Line – Diffusion Strategy. Brała udział w Performance Platform w Lublinie, była rezydentką Schiesslhaus AiR w Kollnburg w Bawarii i Domu Utopii/Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, performowała m.in. w Silent Green w ramach UFF Berlin, Goethe Institut w Krakowie i Habibi kiosk, Münchner Kammerspiele w Monachium.; gra w filmie ukraińskiej artystki AntiGonna i  prowadzi PAIN GAME projekt. W swojej praktyce artystycznej mariia skupia się na interdyscyplinarnych projektach opartych na researchu. Jej najnowsze prace skupiają się na tematach przemocy seksualnej i ginekologicznej, prawach kobiet oraz obecności ciała kobiety we współczesnym kontekście politycznym i kulturowym, służą też możliwości przepracowywania traumy i żałoby – zarówno przez artystkę jak i widzów i widzki. Mieszka i  pracuje pomiędzy Krakowem i Berlinem.


Autor i kurator programu Cloakroom 2024: Kamil Kuitkowski

Identyfikacja graficzna: Agata Biskup

Współpraca: Wiktor Bury, Mariusz Gąsior, Agata Klakla, Anna Lejtkowska, Aldona Mikulska, Andrea Nikolov, Agnieszka Oprządek, Bogdan Renczyński, Tomasz Stefaniak, Aleksandra Treder, Michał Warmusz, Natalia Zarzecka

Promocja: Małgorzata Kmita-Fugiel, Zofia Mikołajska

Wsparcie: Fundacja Imago Mundi

Patroni medialni: Magazyn Szum, Restart, Notes Na 6 Tygodni

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu