Nabór na stanowisko: kierownik Działu Administracyjnego

ZA 110-5/2017

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko kierownik Działu Administracyjnego

 

 1. Wymagania niezbędne: 
 • wykształcenie wyższe
 • min. 3 lata doświadczenia w pracy na analogicznym stanowisku
 • znajomość zagadnień finansowych, księgowych, inwentaryzacji, środków trwałych, organizacji kosztów oraz budżetowania
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu
 • biegła obsługa programów komputerowych (m.in. Excel)
 • umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i właściwej interpretacji przepisów
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, terminowość i sumienność
 • wysokie standardy etyki zawodowej
 • dynamika działania oraz nastawienie na kreatywne rozwiązywanie problemów.

 

 1. Mile widziane: 
 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych
 • doświadczenie w kontaktach z urzędami, kontrahentami
 • umiejętność koordynowania spraw urzędowych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • organizowanie, zarządzanie i nadzorowanie pracy podległego kierownikowi Działu Administracyjnego zespołu (sekretariat, kadry, archiwum zakładowe, technik, administracja budynku)
 • organizowanie sprawnej pracy biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur, regulaminów, zarządzeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz funkcjonowania obiegu informacji niejawnych
 • nadzór nad prowadzeniem spraw pracowniczych i socjalnych; realizowaniem polityki doskonalenia zawodowego pracowników Cricoteki; planowaniem i koordynacją staży, praktyk, wolontariatu
 • tworzenie budżetu w obszarze administracji i nadzór nad jego realizacją
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych (wykonywanie czynności w ramach udzielania zamówień publicznych w celu umożliwienia zakupu potrzebnych towarów, usług oraz wykonywania robót budowlanych)
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkami i właściwym zarządzaniem majątkiem instytucji
 • prowadzenie ewidencji majątku, prowadzenie okresowych inwentaryzacji, materialna odpowiedzialność za jego zabezpieczenie
 • nadzorowanie umów generalnych (dostawa energii, dostawa gazu, dostawa materiałów biurowych, dostawa środków czystości, dostawa wyposażenia, ochrona, obsługa ekspozycji, sprzątanie, BHP, PPOŻ, ubezpieczenia, obsługa informatyczna, przeglądy techniczne, obsługa prawna inne)
 • nadzór nad procesem utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów będących własnością instytucji oraz nad organizacją pracy firm współpracujących (remontowo-budowlanych, serwisowych, itp.)
 • nadzorowanie napraw, remontów, uczestniczenie w formalnych procedurach związanych z pracami inwestycyjnymi i remontowymi
 • współuczestnictwo w przygotowaniu projektów planów inwestycji, remontów, napraw i konserwacji budynku i jego wyposażenia:
 • koordynacja współpracy z najemcami kawiarni.

 

 1. Wymagane dokumenty formalne: 
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny.

 

 1. Mile widziane:
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 19.06.2017 r. na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko kierownik Działu Administracyjnego”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 19.06.2017 r. zostaną zaproszone wybrane osoby.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu