Wszystkie wpisy

Wystawa jako przestrzeń współtworzenia i doświadczania

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Wystawa jako przestrzeń współtworzenia i doświadczania, która powstała w ramach programu Kultura-Interwencje.

Przestrzeń osobista to projekt – interwencja, mający na celu przełamanie obecnego modelu poprzez eksplorację nowego podejścia stawiającego w centrum pracę zespołową, proces, współtworzenie i doświadczenie oraz dążącego do zatarcia granic między twórcą i odbiorcą. Taki model rodzi wiele wyzwań i wiele elementów projektu moglibyśmy zrobić inaczej, lepiej. Realizacja projektu dała nam jednak nie tylko możliwość przetestowania nowego dla zespołu sposobu tworzenia wystawy, ale także była okazją do zastanowienia się nad zmianami jakie obecnie zachodzą w instytucjach kultury w Polsce i na świecie, przyjrzenia się sobie i temu co się zmienia w naszym myśleniu, a także uświadomienia sobie potrzeby poszukiwania nowych rozwiązań, nowych sposobów tworzenia działań i myślenia o pracy w instytucji kultury. Na etapie ewaluacji próbowaliśmy zrozumieć, co tak naprawdę się w nas i w instytucji zmieniło i co udało nam się stworzyć. Chcemy się podzielić naszymi doświadczeniami i mamy nadzieję, że nasze przemyślenia i wskazówki będą pomocne w tworzeniu wystawy jako przestrzeni współtworzenia i doświadczania.

Publikacja do pobrania w wersji PDF

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu