Wszystkie wpisy

Wi(e)dzieć więcej 2018

Baner z Napisem wiedzieć więcej w białym prostokącie na żółtym tle

Założeniem projektu realizowanego w 2018 roku jest kontynuowanie drogi przyjętej w 2017 roku, kiedy to Cricoteka zaczęła pracować nad ofertą dla osób niewidomych.

Partnerami merytorycznymi przy projektowaniu działań są specjaliści z Fundacji Kultury bez Barier, Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz nauczyciele z SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie.

Kontynuując współpracę z internatem przy SOSW przy ul. Tynieckiej, zaprosiliśmy młodzież do warsztatów inspirowanych teatrem Tadeusza Kantora. W ubiegłym roku były to krótkie, jednorazowe spotkania w Cricotece; tym razem skupiliśmy się na procesie. Wiosną w internacie spotykaliśmy się regularnie z kilkunastoma nastolatkami w ramach warsztatów teatralnych, które prowadził aktor teatru Cricot 2 Bogdan Renczyński oraz pedagożka teatru Barbara Pasterak. Punktem wyjścia był spektakl Kantora na podstawie tekstu „Powrót Odysa” S. Wyspiańskiego, jednak w toku pracy skupiliśmy się na temacie „ja jako postać”. Ostatnie spotkanie w cyklu miało miejsce w przestrzeni Cricoteki. Młodzież zwiedziła wystawę Kantora, a doświadczenie spotkania z obiektami na wystawie przetworzyła w formie krótkich improwizowanych etiud w sali teatralnej.

Zdjęcie z warsztatów scenograficznych. Widać na nim uczestników warsztatów oraz eukatorkę udzielającą rad.
fot. Studio FILMLOVE

Po wakacjach w internacie rozpoczęliśmy nowy cykl warsztatów – tym razem scenograficznych. Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy Julię Basistę i Barbarę Iwańską, dwie absolwentki krakowskiej ASP – scenografii i malarstwa, będące też doświadczonymi edukatorkami. Na warsztaty zgłosiło się kilka osób z wiosennej edycji zajęć teatralnych oraz wiele nowych, które do tej pory nie miały kontaktu z Cricoteką. Warsztaty skupiały się tym razem na przestrzeni i sposobie projektowania jej przez Kantora przy okazji swoich spektakli. W ramach zajęć młodzież zwiedzała wystawę Kantora, korzystała też z dotykowej makiety Pokoju Odysa, rekonstrukcji scenografii do spektaklu z 1944 r., powstałej specjalnie na potrzeby zajęć. W ramach warsztatów młodzież poznawała różne rodzaje scen, eksperymentując z nietypowymi materiałami i wykorzystaniem przedmiotów. Na zakończenie cyklu powstaną makiety scenografii zaprojektowane przez uczestników warsztatów – inspirowane tematem „Umarłej klasy”.

Równolegle z warsztatami realizowane były inne działania.

W ramach poszerzania kompetencji zespołu we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier przeprowadzone zostały warsztaty audiodeskrypcji (także audiodeskrypcji materiałów audiowizualnych) oraz warsztaty dla edukatorów z zakresu potrzeb osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty miały na celu otwarcie myślenia na potrzeby różnych odbiorców i wyćwiczenie umiejętności opisywania dzieł sztuki dla osób niewidomych, jednak przede wszystkim były jednym z etapów przygotowania zespołu do warsztatów wokół scenografii i regularnej współpracy z wychowankami SOSW, wśród których część ma również orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej. 

Na zdjęciu: osoby dotykają replik obiektów-replik miniatur obiektów ze spektakli Tadeusza Kantora.
fot. Studio FILMLOVE

Odpowiadając na potrzeby odbiorców z niepełnosprawnościami wzroku, Cricoteka dba o poszerzenie swojej oferty o nowe materiały. W ramach udostępniania zbiorów powstała dotykowa makieta kolejnego obiektu z wystawy stałej Tadeusza Kantora, przygotowujemy też druk broszury do wystawy stałej dostępny w braille’u. Do końca roku na stronie internetowej Cricoteki znajdą się nagrania audiodeskrypcji wszystkich obiektów z wystawy stałej – dostępne także na urządzeniach przenośnych do wypożyczenia u obsługi wystawy.

Powstały też tyflografiki do wybranych prac Marii Jaremy prezentowanych na wystawie czasowej. Część z nich to kostiumy zaprojektowane przez Jaremiankę do spektakli Cricot 2, które są na stałe w kolekcji Cricoteki, więc będą pełniły swoją rolę także po zakończeniu wystawy czasowej. W tej chwili wykorzystywane są podczas warsztatów o kostiumach dostępnych także dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz podczas oprowadzań z audiodeskrypcją – z których jedno odbyło się w ramach Festiwalu Kultury bez Barier.

Na zdjęciu widać ludzi siedzących na sali teatralnej, naprzeciwko nich stoją moderatorzy spotkania.
fot. Studio FILMLOVE

Drugim wydarzeniem w ramach Festiwalu była dostępna dla wszystkich projekcja rejestracji spektaklu Nigdy tu już nie powrócę Teatru Cricot 2. W ramach realizacji projektu opracowana została audiodeskrypcja spektaklu dostępna podczas projekcji na żywo na słuchawkach. Równocześnie nagranie spektaklu wzbogacone zostało o napisy dla niesłyszących, a poprzedzający projekcję wstęp oraz dyskusja z aktorem Bogdanem Renczyńskim po pokazie tłumaczone były na polski język migowy.

W ramach Dnia Drzwi Otwartych Muzeów Krakowskich 18 listopada odbędzie się wyjątkowe spotkanie z obiektem Trąba Sądu Ostatecznego, którego dotykowa kopia powstała w ubiegłym roku. Wydarzenie dostępne jest także dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ma formę bardzo indywidualnego kontaktu z obiektem – w ramach oprowadzania jeden na jeden i z możliwością wykorzystania zmysłu dotyku, co jest niemożliwe w codziennym odbiorze dzieła.

Logotypy partnerów projektu
0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu