Warsztaty dla studentów o twórczości Tadeusza Kantora

Prowadzenie: dr Łucja Iwanczewska (Katedra Performatyki UJ)

 

Program:

Warsztat: Tadeusz Kantor i wyznanie osobiste
22.05, godz. 19:00

Warsztaty będą poświęcone związkom twórczości Tadeusza Kantora (teatralnej i plastycznej) z koncepcjami współczesnej intymistyki, strategiami autobiograficznymi i biograficznymi. Kantor uważał, że wyznanie osobiste to gatunek, który ma w sobie coś ostatecznego, który przywołuje przeszłość, urzeczawia ją i pozwala odgrywać w teraźniejszości, podtrzymując żywą pamięć o przeszłości. Na przykładach konkretnych dzieł plastycznych i teatralnych poznamy treści i obrazy wyznań osobistych Tadeusza Kantora.

 

Warsztat: Rzeczy, przedmioty, maszyny – materia w twórczości Tadeusza Kantora
23.05, godz. 15:00

Warsztaty poświęcone będą kulturze materialnej w twórczości (zwłaszcza teatralnej) Tadeusza Kantora. Na wybranych ze spektakli przykładach przeanalizujemy związki pomiędzy ludźmi (aktorami) a rzeczami (przedmiotami), przyjrzymy się zależnościom pomiędzy materią a przeszłością i historią. Zastanowimy się nad strategiami ochrony rzeczy stosowanymi przez Kantora, ożywianiu tego, co martwe i uprzedmiatawianiu żywych.

 

Warsztat: Pamięć – między codziennością a świętem
24.05, godz. 15:00

Warsztaty poświęcone będą strategiom i procedurom działania pamięci i zapominania stosowanym przez Kantora w jego twórczości. Zajmiemy się kwestią pamięci jako archiwum obrazów, wspomnieniem jako wywoływaniem obrazów. Zastanowimy się nad nośnikami pamięci stosowanymi w twórczości Kantora. Będziemy analizowali strategie pamięci indywidualnej, pamięci miejsca i przestrzeni, a także pamięci przenoszonej przez materię. Poruszymy także zagadnienie codzienności i świąteczności w wytwarzaniu i ustanawianiu procedur pamiętania i wspominania.

 

Każdy warsztat trwa 1,5 h

Uczestnicy warsztatów otrzymają odpowiednio wcześniej materiały edukacyjne w postaci antologii tekstów pomocniczych. Wszystkie warsztaty będą bogato ilustrowane multimedialnie.

 

Koszt udziału w pojedynczym warsztacie (jeden dzień): 15 zł.
Kup bilety. 


Uwaga! Bilety w pakiecie taniej! Pakiet na trzy dni warsztatowe: 35 zł.
Kup pakiet.

 

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu