Wariat i zakonnica, 1963

Premiera

8 VI 1963

Galeria Krzysztofory

ul. Szczepańska 2 w Krakowie

Obsada
Scena spektaklu Miło¶ć Walpurga do Zakonnicy i liczenie krzeseł walpurg: Jan Güntner siostra anna: Hanna Szymańska fot. Aleksander Wasilewicz

Scena spektaklu Miło¶ć Walpurga do Zakonnicy i liczenie krzeseł walpurg: Jan Güntner siostra anna: Hanna Szymańska fot. Aleksander Wasilewicz

s. i. witkiewicz

wariat i zakonnica

sztuka napisana 1923

osoby:
walpurg, wariat, poeta - jan güntner
siostra anna - hanna szymańska
siostra barbara, przeorysza - maria stangret
burdygiel, psychiatra - stanisław rychlicki
grün, psychoanalityk - tadeusz korlatowicz
waldorff, profesor - bogdan śmigielski

Scena spektaklu byrdygiel, psychiatra: Stanisław Rychlicki siostra anna: Hanna Szymańska: fot. Aleksander Wasilewicz

Scena spektaklu byrdygiel, psychiatra: Stanisław Rychlicki siostra anna: Hanna Szymańska: fot. Aleksander Wasilewicz

posługacze, dzikie bestie 
   zbigniew bednarczyk
   tadeusz kwinta
   józef wieczorek

rzecz dzieje się w celi dla furiatów

inscenizacja, reżyseria, kostiumy - tadeusz kantor
inspicjentura - danuta nabel-bochenkowa
organizacja - stanisław balewicz

(program do spektaklu, Kraków 1963 )

Teatr Zerowy
Scena spektaklu Asamblaż ludzki walpurg: Jan Güntner posługacz siostra anna: Hanna Szymańska fot. Aleksander Wasilewicz

Scena spektaklu Asamblaż ludzki walpurg: Jan Güntner posługacz siostra anna: Hanna Szymańska fot. Aleksander Wasilewicz

"(...)
NOTATKI DO TEATRU "ZEROWEGO".
Spróbujmy zgromadzić objawy życiowej aktywności o dużym ładunku
emocjonalnym i treściowym...
m i ł o ś ć,  z a z d r o ś ć,  ż ą d z a,  n a m i ę t n o ś ć,  c h c i w o ś ć, p r z e b i e g ł o ś ć,  t c h ó r z o s t w o,  z e m s t a,  m o r d e r s t w o,  s a m o b ó j s t w o,  w o j n a,  b o h a t e r s t w o,      s t r a c h,  c i e r p i e n i e ...
Ten nie byle jaki materiał wybuchowy służył teatrowi i sztuce długo do wymyślania literackiej fabuły, dramatycznych akcji, powikłań, konfliktów i sensacji.
Jego właściwości i tendencje do  e k s p a n s j i  i  r o z ł a d o w a n i a  zadecydowały o rodzaju środków formalnych, oczywiście skutecznych i o podobnej naturze:
w y r a ż a n i e,
k s z t a ł t o w a n i e,
f o r m a,
i l u z j a,
z w i ą z k i  n a t u r a l i s t y c z n e  z życiem,
"figuratywność"...

 

(Tadeusz Kantor, Metamorfozy. Teksty o latach 1938 - 1974 , wybór i opracowanie Krzysztof Pleśniarowicz, Cricoteka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s.268)Znany nam jest dobrze rozwój tego systemu ekspansji, jego blaski i szczyty.
Interesuje nas teraz moment, gdy środki, które utożsamiły się niemal z naturą i istotą sztuki, niewzruszalne (wydawałoby się), najwyższe i obowiązujące formuły - zaczęły martwieć, sztywnieć i z kolei rzeczy, cały tamten imponujący arsenał czy indeks objawów życiowych zamieniły w końcu
w pustą rekwizytornię.
Z chwilą, gdy odrzucamy bezsilne już środki formalne,
i l u z j ę,
a u t o m a t y c z n y  a p a r a t  r e p r o d u k c y j n y,
ż y c i o w y  f a b u l a r n y  t o k  w y d a r z e ń,
jeśli podajemy w wątpliwość pojęcie
f o r m y  i  k s z t a ł t o w a n i a -
cały ten bagaż nabrzmiały treścią, głębią,
-"powyżej zera" -
staje się nieprzydatny.
Nasza wrażliwość skierowuje się wówczas ku takim objawom jak:
n i e c h ę ć,
z a n i k  w o l i,
a p a t i a,
z n u d z e n i e,
m o n o t o n i a,
z o b o j ę t n i e n i e,
w e g e t a t y w n o ś ć,
ś m i e s z n o ś ć,
b a n a l n o ś ć,
z w y c z a j n o ś ć,
p u s t k a...
Są to stany bezinteresowne.
A o to właśnie chodzi.
(...)"

 

Drukuj
0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu