TEATR NIEZALEŻNY

Eseje teoretyczne

CREDO

(…)

“TAK ZWANE DEKORACJE
Jeśli rezygnujemy z dekoracji tradycyjnych, to nie z przyczyn formalnych.
Są ważniejsze powody.
Miejsce zajmują formy, które wyrażą
b u d o w ę  a k c j i
j e j b i e g, d y n a m i k ę, k o n f l i k t y,
w z n o s z e n i e  s i ę,  r o z w ó j,
p u n k t y  k u l m i n a c y j n e,
które stworzą n a p i ę c i a,
zaangażują aktora, wejdą z nim w dramatyczne
kontakty.
“schody wiodą donikąd”
są formą w z n o s z e n i a  s i ę  i  o p a d a n i a. (…)”

(Tadeusz Kantor Metamorfozy. Teksty o latach 1938 – 1974, wybór i opracowanie Krzysztof  Pleśniarowicz, Cricoteka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 70)

 

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu