Tadeusz Kantor 1947 – odczyt prof. dr hab. Wojciecha Bałusa

6 marca 2019

godz. 18:00

Odczyt prof. dr hab. Wojciecha Bałusa

Wstęp wolny 

Tadeusz Kantor 1947. Mikrohistoria z nauką, sztuką i Paryżem w tle

Pierwszy, półroczny pobyt Tadeusza Kantora w Paryżu w 1947 roku miał dla niego duże znaczenie. Do końca życia powracał szczególnie do wizyt w muzeum nauki i techniki w Palais de la découverte, które zmieniły jego malarstwo. Dzięki nieznanym lub mało znanym źródłom oraz pogłębionej interpretacji zapisków oraz rysunków artysty w odczycie zaprezentowane zostanie nowe spojrzenie na ten wyjazd. Poruszone zostaną tak kluczowe zagadnienia jak rola nowoczesnej nauki i jej prezentacji w Palais de la découverte dla wypracowania przez Kantora nowej koncepcji obrazu, stosunek artysty do surrealizmu i innych kierunków awangardowych oraz wpływ życia artystycznego w stolicy Francji na ocenę stosunków panujących w ówczesnej Polsce i na sprecyzowanie koncepcji I Wystawy Sztuki Nowoczesnej, zorganizowanej w Krakowie w 1948 roku.

 

Prof. dr hab. Wojciech Bałus – Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1985), studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1990 uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji Teoria sztuki Jana Sas Zubrzyckiego. Studium z pogranicza historii sztuki i historii idei (promotor: prof. dr hab. Piotr Krakowski), a w 1997 habilitował się na postawie rozprawy: Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. W 2005 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2009 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Zajmuje się teorią i historią sztuki XIX-XXI wieku oraz związkami sztuki z filozofią, antropologią kulturową i literaturoznawstwem.

W latach 1999-2002 wicedyrektor, a w latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny  czasopisma „Modus. Prace z historii sztuki” oraz serii wydawniczej Ars Vetus et Nova. Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Corpus Vitrearum, członek zwyczajny Hessische Akademie der Forschung und Plannung im Landlichen Raum, członek-korespondent PAU, członek AICA i Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, członek Rady Naukowej Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. W latach 2012-2015 Przewodniczący Zespołu Nauk Humanistycznych i Teologicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Laureat programu  MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015).  Visiting professor na uniwersytetach w Kilonii (1997) i Moguncji (2006). 

 

Odczyt prof. dr hab. Wojciecha Bałusa to pierwsze spotkanie z cyklu: Dalej już nic? Interpretacje i reinterpretacje twórczości Tadeusza Kantora

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu