Spotkanie wokół książki „Malując progi. Maria Stangret-Kantor o swoim życiu i twórczości”

20 października 2016, czwartek, godz. 17:00, Cricoteka
Wstęp wolny 

Maria_Stangret_cover.indd

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Lechem Stangretem – redaktorem książki Malując progi. Maria Stangret-Kantor o swoim życiu i twórczości. Spisał i zredagował Lech Stangret, wydanej nakładem Cricoteki i Fundacji im. Tadeusza Kantora.

Spotkanie poprowadzi Justyna Michalik. W dyskusji udział weźmie Natalia Zarzecka, dyrektor Cricoteki.

W swoich wspomnieniach Maria Stangret-Kantor kreśli niezwykle barwny obraz życia artystycznego (i związanego z nim życia towarzyskiego) swoich czasów. Relacjonuje wiele zabawnych wydarzeń i anegdot z zagranicznych tourneés Teatru Cricot 2. Ujawnia dramatyczne i szczęśliwe chwile swego małżeństwa – zarówno te dotyczące skomplikowanych relacji artystycznych, jak i spraw związanych z trudami codziennego życia w Polsce Ludowej. Życie osobiste i kolejne etapy rozwoju artystycznego dwojga twórców splatają się z historią awangardy artystycznej w powojennej Polsce. Okiem uważnej obserwatorki widzimy m.in. reaktywację i przemiany Grupy Krakowskiej czy powstanie Galerii Foksal.

 

Maria Stangret-Kantor, Malując progi. Maria Stangret-Kantor o swoim życiu i twórczości. Spisał i zredagował Lech Stangret

Publikacja ukazała się w ramach serii wydawniczej towarzyszącej wystawie Marii Stangret i Tadeusza Kantora, prezentowanej w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w 2015 roku.

Wydawcy: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, Fundacja im. Tadeusza Kantora

 

MARIA STANGRET-KANTOR – malarka i aktorka, członkini II Grupy Krakowskiej, autorka powieści Pamiętnik Dziadka. Urodzona w 1929 roku w Strzelcach Wielkich koło Krakowa. Studiowała malarstwo na krakowskiej ASP. Współpracę z Teatrem Cricot 2 rozpoczęła w 1957 roku rolą w spektaklu Cyrk. Odtąd brała udział niemal we wszystkich przedstawieniach Cricotu. W 1961 roku została żoną Tadeusza Kantora. Podobnie jak on, związana była z Galerią Krzysztofory w Krakowie i Galerią Foksal w Warszawie, uczestniczyła również w wielu jego happeningach. Pierwszy publiczny pokaz obrazów Marii Stangret-Kantor odbył się w 1963 roku w Galerii Brinken w Sztokholmie. Prace artystki prezentowane były dotąd na ponad czterdziestu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych – w Polsce i za granicą. W roku 2009 Maria Stangret-Kantor została odznaczona złotym medale Gloria Artis. Mieszka i pracuje w Krakowie oraz w Hucisku koło Wieliczki.

dr Lech Stangret – kurator, krytyk i historyk sztuki. Od 1979 roku był aktorem Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora. Autor wielu książek, redaktor katalogów, autor esejów i referatów, uczestnik licznych międzynarodowych sympozjów, konferencji i sesji poświęconych sztuce nowoczesnej i awangardzie. Do 2004 roku wicedyrektor krakowskiej Cricoteki. Dyrektor Fundacji im. Tadeusza Kantora. Obecnie pracuje jako kurator w Galerii Foksal w Warszawie.

Justyna Michalik – teatrolog, doktorantka Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Współredaktorka licznych pozycji książkowych i katalogów wystaw organizowanych przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, w tym serii kalendariów kolejnych etapów życia i twórczości artysty. Uczestniczyła w przygotowaniu wystaw Kantora w Polsce i za granicą. Autorka książki Idea bardzo konsekwentna. Happening i Teatr Happeningowy Tadeusza Kantora (wyd. Universitas, 2015).

logo1

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu