Specjalista ds. wydawnictw

ZA 110-2/2019

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. wydawnictw w Dziale Upowszechniania i Wydarzeń

 1. Forma zatrudnienia umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy:½ etatu 
 3. Norma czasu pracy:równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram
 4. Miejsce wykonywanej pracy: ul. Nadwiślańska 2­­­-4 Kraków

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • 3 lata doświadczenia w pracy jako redaktor/korektor tekstów;
 • znajomość zagadnień w zakresie procedur dotyczących Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kontekście druków reklamowych i publikacji książkowych w instytucji kultury;
 • umiejętność planowania i rozliczania kosztów oraz budżetowania;
 • znajomość specyfiki współpracy z projektantami/grafikami oraz drukarniami;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • znajomość twórczości Tadeusza Kantora;
 • doświadczenie jako redaktor prowadzący publikacje naukowe z dziedziny sztuki;
 • znajomość drugiego języka obcego;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie i realizacja planów realizacji działalności wydawniczej;
 • przygotowywanie sprawozdań z prowadzonej działalności wydawniczej;
 • wydatkowanie środków finansowych zgodnie z zatwierdzonymi planami i budżetem;
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie przygotowania i produkcji publikacji (autorzy tekstów, tłumacze, korektorzy, redaktorzy, autorzy zdjęć, studia graficzne, DTP, drukarnie, itp.);
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem wydawniczym;
 • pozyskiwanie pozwoleń i praw do wykorzystywanych zdjęć i ilustracji;
 • redagowanie i korekta krótkich tekstów promocyjnych związanych z bieżącą działalnością CRICOTEKI;
 • opracowywanie tekstów na stronę internetową w zakresie nadzorowanych wydawnictw;
 • współpraca przy popularyzacji wydawnictw, w szczególności przy organizowaniu spotkań autorskich, dyskusji, paneli wokół wydawnictw;
 • współpraca z innymi działami Cricoteki przy tworzeniu oferty wydawniczej instytucji;

Co oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;
 • Współpracę z ambitnym zespołem;

Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • mile widziane: dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym także podanych przeze mnie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednakże w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31 maja 2019 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku specjalista ds. wydawnictw”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 3 czerwca 2019 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu