Seminarium Schlemmer | Kantor: Powroty

5 grudnia 2016, godz. 11:00

Wstęp wolny

Towarzyszące wystawie seminarium Schlemmer | Kantor: Powroty poświęcone będzie ulotności dzieł teatralno-tanecznych i pytaniu o możliwość ich ponownego powołania do życia przez rekonstrukcję czy powtórzenie.

Tego typu przedsięwzięcia zawsze rodzą pytanie o wierność wobec oryginału i współczesną nośność dawnych dzieł przywróconych scenie. Podejmując się rekonstrukcji, artyści muszą rozstrzygnąć, czy celem nadrzędnym ich działania jest archeologia teatralna, czy stworzenie dzieła współczesnego, dochowującego wierności idei leżącej u podstaw oryginału.

Punktem wyjścia do dyskusji będą projekcje filmowych zapisów rekonstrukcji dzieł Oskara Schlemmera: Baletu triadycznego w opracowaniu Margarete Hasting, Franza Schömbsa i Georga Verdena (1968) oraz Tańców Bauhausu w układzie Debry McCall (1986). O pracy nad Tańcami Bauhausu mówić będzie prof. Mark Franko z Temple University, Boyer College of Music and Dance w Filadelfii (USA), tancerz i choreograf, założyciel zespołu NovAntiqua, jako badacz specjalizujący się w dziedzinie rekonstrukcji dawnych tańców i praktyk cielesnych.

Z innej perspektywy przedstawiony zostanie problem powrotu artysty do własnego dzieła i jego powtórzenia w zmienionych kontekstach, czego przykłady znajdujemy w twórczości Tadeusza Kantora. Zagadnienie to omówi – wychodząc od Maszyny miłości i śmierci – znawca i popularyzator dzieł Kantora, prof. Michał A. Kobiałka z wydziału Theatre Arts and Dance w University of Minnesota w Minneapolis (USA), autor dwóch książek poświęconych Kantorowi: A Journey Through Other Spaces: Essays and Manifestos, 1944–1990 (1993) oraz Further on, Nothing: Tadeusz Kantor’s Theatre (2009), a także licznych artykułów zamieszczanych w publikacjach zagranicznych i polskich.

Przygotowanie i prowadzenie seminarium – prof. dr hab. Małgorzata Leyko, Katedra Dramatu i Teatru, Uniwersytet Łódzki, autorka licznych prac poświęconych twórczości teatralnej Oskara Schlemmera i tłumaczka jego tekstów, kuratorka wystawy Schlemmer | Kantor w Cricotece.

 

Program seminarium:

11.00 Otwarcie

11.15 – 12.00 prof. dr hab. Małgorzata Leyko: Rekonstrukcja, powtorzenie, remiks w teatrze

12.00 – 13.00 Prof. Mark Franko: Can One Inhabit a Dance?
wykład poprzedzony projekcją Tańcow Bauhausu w choreografii Debry McCall

przerwa

13.30 – 14.15 prof. Michał Kobiałka: Walencje awangardy: o Maszynie Miłości i Śmierci Tadeusza Kantora i o dialektyce przestrzeni

14.15 – 15.00 Dyskusja panelowa

 

Specjalne podziękowania dla Muzeum Sztuki w Łodzi, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego oraz TAPAC.

schlemmer-kantor_stopka2-1

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu