Referent ds. obsługi techniki scenicznej

ZA 110-2/2018

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie poszukuje osoby do pracy na stanowisku referenta do spraw obsługi techniki scenicznej.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (stanowisko w Dziale Upowszechniania i Wydarzeń)
 3. Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram
 4. Miejsce wykonywanej pracy: Nadwiślańska 2–4 Kraków
 5. Zakres obowiązków:
 • Odpowiedzialność za kompleksowe gospodarowanie powierzonym sprzętem z zakresu techniki scenicznej stanowiącym własność Cricoteki
 • Realizacja i nadzór wydarzeń i wystaw w Cricotece w tym:
 • obsługa techniki scenicznej w szczególności audio/video/światło,
 • obsługa sprzętu oraz programowanie urządzeń systemu nagłaśniającego,

oświetleniowego, video w szczególności Konsolet (światło GIO ETC, dźwięk Yamaha QL 5, Video system Black Magic),

 • obsługa systemu szynowego oświetlenia wystawowego PXM,
 • obsługa projektorów multimedialnych i kamer video,
 • montaż z elementów podestów scenicznych – sceny, widowni itp.,
 • montaż sprzętu multimedialnego, projekcyjnego i oświetleniowego w salach wystawienniczych i w budynku przy ulicy Nadwiślańskiej i przy ul. Siennej,
 • obsługa techniczna / asysta podczas wydarzeń kulturalnych,
 • współpraca z firmami / wykonawcami / nadzór nad umowami z obszaru usług technicznych związanych z realizacją / produkcją wydarzeń kulturalnych.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury;
 • poznanie tajników zaplecza organizacji wydarzeń;
 • zdobycie umiejętności organizacyjnych;

Oczekujemy:

Wymogi minimalne:

 • doświadczenia w obsłudze w/w instalacji,
 • posiadania uprawnień SEP G1 E i D,
 • uprawienia do pracy na wysokości tj. powyżej 3 metrów,
 • dobrej organizacji czasu pracy, sumienności w wykonywaniu obowiązków, samodzielności,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

Minimum rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z obsługa urządzeń z zakresu techniki scenicznej

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie i kwalifikacje powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • wysłać pod adres: praca@cricoteka.pl albo
 • złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, ul. Nadwiślańska 2 – 4, 30 – 527 Kraków (decyduje data wpływu do sekretariatu).

z dopiskiem „Nabór na stanowisko – referent ds. obsługi techniki scenicznej w terminie do 6 kwietnia 2018 r. do godz. 17.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu.

 

 

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu