Przetwarzanie Danych Osobowych

Szanowny Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W celu wykonania przewidzianego w tych przepisach obowiązku informacyjnego chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je jako Administrator Danych Osobowych, w celu przesyłania Ci newslettera z informacjami i ofertami związanymi z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz wycofać zgodę na newsletter, klikając na link znajdujący się na końcu tej wiadomości. Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy Cię także poinformować, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, z adresem: ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków, NIP: 675-1000-601.

2) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter, a także nasz uzasadniony interes, polegający na reklamie i promocji organizowanych w Cricotece wydarzeń, dostępnych usług lub towarów.

3) Twoje dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu rezygnacji z usługi newslettera lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Okres ten nie powinien przekraczać 10 lat.

4) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz agencjom marketingowym, w związku z realizacją naszych celów.

5) Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych. Uprawnienia te możesz wykonać wysyłając wiadomość elektroniczną pod adres: iodo@cricoteka.pl

6) Przysługuje Ci także skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy polskiego prawa.

7) Ponadto w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się również skontaktować w kwestii przetwarzania Twoich danych osobowych: Pani Aleksandra Hudyma, e-mail iodo@cricoteka.pl lub a.hudyma@shrp.pl

 

Z poważaniem,

Zespół Cricoteki

 

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu