Tadeusz Kantor. Cholernie spadam!

60,00 

Opis

Katalog wystawy “Tadeusz Kantor. Cholernie spadam!”.

„Trzeba iść… Trzeba mi przebyć drogę do końca. Będziecie się, Szanowne Panie i Szanowni Panowie, na to patrzeć… A potem możecie o mnie zapomnieć!” – Tadeusz Kantor, fragment wypowiedzi ze spektaklu “Nigdy tu już nie powrócę”, 1988.

Ta wieloautorska monografia obejmuje szereg zagadnień metodologicznych – od analizy hermeneutycznej, filozofii fenomenów, poprzez semiologiczną interpretację obrazów aż do interpretacji psychoanalitycznej w odniesieniu do ostatniego etapu twórczości Tadeusza Kantora. Artykuły czołowych polskich specjalistów-kantorologów oraz innych osób zaproszonych do współpracy przez Cricotekę, oscylując wokół intymnego autoportretu Tadeusza Kantora i jego uobecniania się w sztuce teatralnej i plastycznej. Znajdziemy tu teksty Zofii Gołubiew – dyrektorki Muzeum Narodowego w Krakowie, Michała Kobiałki – profesora w Departament of Theatre Arts&Dance na Uniwersytecie w Minnesocie w USA, Katarzyny Fazan – wykładowczyni w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, Włodzimierza Szturca – profesora w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, Małgorzaty Paluch-Cybulskiej – historyczki sztuki, wieloletniej pracownicy oraz kierowniczki Archiwum Ośrodka Dokumentacji Sztuk Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Huberta Francuza – antropologa kultury i doktoranta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz Katarzyny Motyki i Lucjana Wojcieszka – psychologów oraz pracowników krakowskich ośrodków psychoterapii. W katalogu, oprócz tekstów, znajdziemy zdjęcia obiektów przestrzennych z wystawy „Tadeusz Kantor. Cholernie spadam!” oraz reprodukcje obrazów będących jej częścią.

Wydawca: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

215 stron

Format: 200 x 206

Nakład: 1000

Okładka miękka

Reprodukcje kolorowe

Kraków, 2015

ISBN: 978-83-61213-77-2

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg