Wszystkie wpisy

„Dzikorosła” («Дикоросла»)

Запрошуємо на прем’єру вистави „Dzikorosła” («Дикоросла») з подальшою розмовою з Катажиною Жеґліцькою, яка відбудеться 29.01.2023 р. о 18:30 в Cricoteka

Вистава є її історією (анг. herstory) про Дикорослу з Homo Non-Binarius. Представниця цього виду живе серед Homo sapiens, порушуючи їх усталений лад. Як бур’ян, вона небажана і несумісна з нормальним середовищем. Начебто мала бути рослинкою. Характеризується стійкістю та здатністю адаптуватися до несприятливих умов. Визнана представн_иками homo sapiens спроможною до самостійного існування. Удобрюється вранці, ввечері, вдень і вночі. Її тіло розкладеться швидше, ніж розкладеться упаковка речовин, які вона вживала.

Вистава, на перегляд якої ми вас запрошуємо, завершує мистецько-дослідницький проект на перетині мистецтв – танцю та перформансу – під назвою „Dzikorosła” («Дикоросла»), реалізована мисткинею в рамках Творчої стипендії міста Кракова у 2022 році. Жеґліцька використала свій досвід хронічно хворої людини, власну тілесну присутність та особисті стосунки з (еко)системою; вона шукала відповіді на наступні питання:

 • Що ми знаємо про хворі тіла?
 • Що спільного між антропоцентризмом, нормоцентризмом та ейблеїзмом?
 • Як ненормативна ідентичність резонує з (еко)системою і як ця (еко)система впливає на неї?
 • Які зміни відбуваються в лікованому, ненормативному та хронічно хворому тілі і як це впливає на (еко)систему?

В основу проекту лягли розмови мисткині з активістськими та артивістськими особами з інвалідністю, кріп та квір, а також книги: „Beasts of Burden. Animal and Disability Liberation” Sunaura Taylor («В’ючні тварини. Інвалідність та звільнення тварин» Сунаура Тейлор), „The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care” Anne Boyer («Знищення: біль, вразливість, смертність, медицина, мистецтво, час, мрії, дата, виснаження, рак і догляд» Енн Буєр) та „Patyki i Badyle” Urszula Zajączkowska («Палиці і бадилля» Уршуля Зайончковська).

Концепція, хореографія та постановка: Катажина Жеґліцька
Сценографія: Катажина Жеґліцька
Звукове оформлення: Йоанна Півовар-Антосевич
Костюми та грим: Агнешка Островська
Переклад польською жестовою мовою: Якуб Студзінський
Технічна підтримка: Маріуш Гонсіор, Мацей Ягода
Хореографічні консультації: Зофія Новоруль-Островська, Аліція Чичель
Драматургічна консультація: Юстина Липко-Конечна
Графічна ідентифікація вистави: Зузанна Марчак
Підтримка в документуванні творчого процесу: Еміль Заремба
Організаційна та асистентська підтримка: Барбара Пастерак, Еміль Заремба
Фотодокументація: Гжегож Кшиштофік
Відеодокументація генеральної репетиції: Войцех Каневський
Інтерв’юер після виступу: Каміль Куйтковський
Підтримка під час реалізації проекту: Центр документації творчої спадщини Тадеуша Кантора „Cricoteka” («Крікотека»), Павел Држевецький, Малий театр в Тихах

Вхід безкоштовний. Обов’язкова попередня реєстрація. Для реєстрації напишіть на електронну пошту: rezerwacje@cricoteka.pl

Інформація про доступність:

Вистава з перекладом польською жестовою мовою

Український переклад можна буде отримати на місці перед прем’єрою

Аудіоопис відсутній

Звукове та світлове оформлення вистави може викликати дискомфорт

Пропонується мати при собі навушники з функцією шумозаглушення

Вистава для осіб віком від 15 років і старше

Інформація про доступність Крікотеки: https://cricoteka.pl/dostepnosc/

Як дістатися: https://cricoteka.pl/dojazd-do-budynku-wzrok/

Опис графічного зображення:

Білий напис на абстрактному світло-коричневому тлі: ” Дикоросла. Катажина Жеґліцька. Крікотека. 29.01.2023, 18:30″ У нижній частині графіки розміщено колонтитул з логотипами Cricoteka, Малопольського воєводства, міста Кракова

 

RU

Приглашаем на премьеру спектакля „Dzikorosła” и беседу с Катажиной Жеглицкой, которая состоится 29.01.2023 в 18:30 в Cricoteka.

Спектакль представляет собой её историю (анг. herstory) Дикорастущей из Homo Non-Binarius. Представляющая этот вид живет среди Homo sapiens, нарушая их устоявшийся порядок. Как сорняк, она нежелательна и несовместима с нормальной средой. Согласно утверждениям, она считается растением. Характеризуется устойчивостью и способностью адаптироваться к неблагоприятным условиям. Признана представител_ями homo sapiens способной к самостоятельному существованию. Её удобряют утром, вечером, днем и ночью. Её тело разложится быстрее, чем упаковка от веществ, которые она приняла.

Спектакль, в котором мы приглашаем вас принять участие, завершает художественно-исследовательский проект на пересечении искусств – танца и перформанса – под названием „Dzikorosła” («Дикорастущая»), реализованный художницей в рамках Творческой стипендии города Кракова в 2022 году. Жеглицка использовала свой опыт хронически больного человека, собственное телесное присутствие и личные отношения с (эко)системой; она искала ответы на следующие вопросы:

 • Что мы знаем о больных телах?
 • Что общего между антропоцентризмом, нормоцентризмом и эйблеизмом?
 • Как ненормативная идентичность резонирует с (эко)системой и как эта (эко)система влияет на нее?
 • Какие изменения происходят в леченном, ненормативном и хронически больном теле и как это влияет на (эко)систему?

В основу проекта легли разговоры художницы с активистскими и артивистскими личностями с инвалидностью, крип и квир, а также книги: „Beasts of Burden. Animal and Disability Liberation” Sunaura Taylor («Бремя животных: инвалидность и освобождение животных»  Сунаура Тейлор), The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care” Anne Boyer («Уничтожение: боль, уязвимость, смертность, медицина, искусство, время, мечты, дата, истощение, рак и уход» Энн Буер) и „Patyki i Badyle” Urszula Zajączkowska («Палки и стебли» Уршуля Зайончковска).

Концепция, хореография и исполнение: Катажина Жеглицка
Сценография: Катажина Жеглицка
Звуковое оформление: Йоанна Пивовар-Антосевич
Костюмы и грим: Агнешка Островска
Перевод на польский жестовый язык: Якуб Студзински
Техническая поддержка: Мариуш Гонсиор, Мацей Ягода
Хореографическая консультация: Зофия Новорол-Островска, Алиция Чичель
Драматургическая консультация: Юстына Липко-Конечна
Графическая идентификация спектакля: Зузанна Марчак
Поддержка в документировании творческого процесса: Эмиль Заремба
Организационная и ассистентская поддержка: Барбара Пастерак, Эмиль Заремба
Фотодокументация: Гжегож Кшиштофик
Видеодокументация генеральной репетиции: Войцех Каневский
Интервьюер после спектакля: Камиль Куитковски
Поддержка в ходе реализации проекта: Центр документации искусства Тадеуша Кантора „Cricoteka” («Крикотека»),, Павел Джевецки, Малый театр в Тыхах

Вход бесплатный. Обязательна предварительная регистрация. Для регистрации напишите на электронную почту: rezerwacje@cricoteka.pl

Информация о доступности:

Спектакль с переводом на польский язык жестов

Перевод на украинский язык будет доступен на месте до начала премьеры

Нет аудиоописания

Звук и освещение, используемые в спектакле, могут вызвать дискомфорт

Рекомендуется взять с собой наушники с шумоподавлением

Спектакль для людей в возрасте 15 лет и старше

Информация о доступности Крикотеки: https://cricoteka.pl/dostepnosc/

Как найти: https://cricoteka.pl/dojazd-do-budynku-wzrok/

Описание графики:

Белая надпись на абстрактном светло-коричневом фоне: «Дикорастущая. Катажина Жеглицка. Крикотека. 29.01.2023, 18:30». В нижней части графики находится колонтитул с логотипами Cricoteka, Малопольского воеводства, города Кракова.

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu