“Pages from the Book of…” – spektakl w reżyserii Teresy i Andrzeja Wełmińskich

Zapraszamy na prezentację spektaklu Pages from the Book of…, która odbędzie się 12 X 2013 r. o godz. 19:00, w  Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY. Przed Festiwalem Teatrów Błądzących w Gardzienicach.

Pages from the Book of… Kartki z Xięgi… Na motywach powieści Bruno Schulza

 

Spektakl inspirowany jest twórczością i życiem Bruno Schulza, odwołuje się zarówno do piękna jego prozy sytuującej się na granicy realizmu magicznego, groteski, ekspresjonizmu a także oryginalności erotycznych wizji plastycznych z Xsięgi Bałwochwalczej…
Spektakl nie jest prostą ilustracją literatury raczej komentarzem do niej, to tak jak czytając jakiś tekst ukazują się nam pewne obrazy niekoniecznie związane ściśle z tym tekstem, ale paralelne, choć z pewnością pojawią się ulubione tematy Schulza: masochizm, fetyszyzm, kobieta jako obiekt pożądania i adoracji.

Józef – alter ego Schulza – błądzi w labiryncie czasu w poszukiwaniu swojego zmarłego ojca i własnej tożsamości. W trakcie swojej wędrówki trafia do miejsc z dzieciństwa, których już dawno nie ma, wkracza w nieodwołalnie zamknięte już obszary, nielegalne…
Marionetkowe postacie poruszają się w absurdalnym świecie pełnym strachu i grozy, na tle których przygody ojca i sposób kreowania jego postaci przypominają losy biblijnych patriarchów i proroków.
Sytuacje banalne, często przedstawione w komicznym świetle, przeradzają się w tragedię. Farsa i parodia przeplata się z satyrą pełną okrutnych akcentów.
Rzeczywistość jest pełna zagadek, wieloznaczności i tajemnic.

Poetyka onirycznego transu obrazuje osaczenie i samotność człowieka we współczesnym świecie a obrazy sięgają swymi korzeniami archaicznych i archetypicznych metafor.
Niezwykłe kompetencje językowe narratora mają moc sprawczą, zdolność emanacji zdarzeń, przedmiotów i bardziej subtelnych bytów.

Księga czytana przez lektora – narratora to właśnie główna machina spektaklu.

 

 

 

Budowa spektaklu
Struktury spektaklu  wywodzą się ze świadomości upływającego czasu, nawarstwiających się doświadczeń i mechaniki pamięci. Narracja nie ma liniowego charakteru, epizody podlegają zapętleniom i cechuje je kalejdoskopowa zmienność i szczątkowość fabularnej organizacji.
Zderzenia różnych konwencji teatralnych i odniesienia do teatru wschodniego zwłaszcza tradycji japońskiego teatru Bunraku  to rozwiązania sprzyjające antyiluzjonizmowi przełamujące powszechnie stosowane sposoby narracji.
W spektaklu wyróżnić można różne typy i grupy aktorów i wykonawców: chór, orkiestra, narrator, animatorzy obiektów, manipulatorzy  przestrzeni, aktorzy. Wszystkie elementy współpracują ze sobą w ścisłej zależności i tworzą jednolitą całość.

Przedmioty i maszyny są specjalnie stworzone do potrzeb spektaklu i mają swą osobowość, opowiadają swoje historie. Bardzo ważnym elementem spektaklu jest animacja przedmiotów (w trakcie spektaklu ma miejsce Balet Przedmiotów) i związane z tym liczne transformacje i metamorfozy przestrzeni.

Spektakl powstał w 2012 w trakcie studyjnej pracy z grupą studentów Rose Bruford College.
Metody tworzenia tego spektaklu wynikały z praktyk Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora odwołując się zwłaszcza do zespołowego charakteru pracy i jego głównej przesłanki – teatru autonomicznego, dla którego wszystkie komponenty dzieła są równoprawne.

Premiera odbyła się w Londynie w Rose Bruford College. W czerwcu br. spektakl został zaproszony na Międzynarodowy Festival Teatrów Studenckich Istropolitana Project w Bratysławie gdzie otrzymał dwie główne nagrody w kategoriach: Wybitne Osiągnięcie oraz Najlepsza Produkcja. Od 10 do 24 sierpnia spektakl był prezentowany w Edynburgu w ramach Fringe Festiwal a w pażdzierniku 2012 w Moskwie na Moscow International University Theatre Festival – Open Class: Stanislavsky Continues.


 

 

 

Więcej o twórcach:

Teresa i Andrzej Wełmińscy

50 Letters Theatre Company

 

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu