Nabór na stanowisko: koordynator wystaw

ZA 110-1/2019

 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko koordynatora wystaw.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram
 4. Miejsce wykonywanej pracy: ul. Nadwiślańska 2–4 Kraków

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne, historia sztuki lub kulturoznawstwo
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury minimum 1 rok
 • znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność pracy z budżetem
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • koordynacja i produkcja wystaw, w tym realizacja prac artystów specjalnie na wystawę (site specific)
 • koordynacja programu towarzyszącego wystawom
 • czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu oficjalnego otwarcia
 • przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu
 • bezpośrednia współpraca z kuratorem, aranżerem oraz z resztą zespołu powołanego do realizacji danego przedsięwzięcia oraz kontrola i koordynacja ich pracy
 • bezpośrednia współpraca z instytucjami i podmiotami współorganizującymi wystawę
 • realizacja harmonogramu i budżetu projektu
 • zawieranie umów niezbędnych w procesie projektowym
 • koordynacja transportów dzieł sztuki oraz ich ubezpieczenia
 • koordynacja procesu powstania aranżacji wystawy, realizacja zleceń zewnętrznych w celu wykonania jej elementów
 • monitorowanie promocji, procesu powstania druków towarzyszących oraz działań edukacyjnych dotyczących wystaw
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów m.in. do MKiDN

 

Mile widziane:

 • znajomość historii sztuki oraz współczesnej sceny artystycznej
 • doświadczenie w pracy z artystami i produkcji wydarzeń
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, skuteczność działania
 • umiejętność kontroli pracy innych oraz egzekwowania powierzonych działań w określonym terminie
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych
 • wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole)

Co oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury
 • współpracę z ambitnym zespołem
 • stabilne zatrudnienie

 

Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • mile widziane: dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym także podanych przeze mnie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednakże w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 1 lutego 2019 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku koordynatora wystaw”

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 8 lutego 2019 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu