Nabór na stanowisko: dokumentalista

ZA 110-12/2018

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko DOKUMENTALISTA (umowa o pracę cały etat)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane kierunki: teatrologia, historia sztuki lub kierunki pokrewne),
 • znajomość metodyki archiwalnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność odczytu i interpretacji dokumentacji w języku angielskim,
 • biegła obsługa komputera,
 • znajomość procesów związanych z digitalizacją: umiejętność skanowania i fotografowania obiektów archiwalnych i muzealnych oraz znajomość programów do obróbki graficznej plików,
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.

 Mile widziane:

 • znajomość drugiego języka obcego,
 • wiedza o XX. i XXI w. teatrze, sztukach wizualnych i dziedzinach pokrewnych.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • katalogowanie i inwentaryzowanie archiwaliów w zasobie Archiwum Cricoteki,
 • merytoryczne opracowywanie archiwaliów z zasobu Archiwum Cricoteki,
 • dbanie o należyte przechowywanie i zabezpieczanie obiektów w zasobach Archiwum,
 • udostępnianie zbiorów z zasobu Archiwum Cricoteki zwiedzającym i korzystającym Archiwum, w tym udzielanie informacji merytorycznych i bibliograficznych oraz obsługa kwerend badawczych,
 • skanowanie, fotografowanie i obrabianie cyfrowe zbiorów,
 • merytoryczne opracowywanie twórczości Tadeusza Kantora w powiązaniu z szerokim kontekstem kulturowym.

 Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny

 

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 7 października 2018 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko dokumentalista”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 10 października 2018 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu