Marta Anna Raczek-Karcz: Tadeusz Kantor w krainie intermediów

30 listopada 2015, godz. 18:00  

 

Celem wykładu będzie przedstawienie działań i dzieł Tadeusza Kantora z odwołaniem do koncepcji intermediów wprowadzonej w 1965 roku przez Dicka Higginsa. Będzie to jednocześnie próba odpowiedzi na pytanie, na ile kategoria intermedium/intermedialności może się okazać przydatna w analizie złożonej i wieloobszarowej twórczości Tadeusza Kantora. Teza stawiana na wstępie dotyczy nieustannych problemów z prawidłowym opisaniem całościowego wymiaru tej twórczości, sytuującej się nie tylko na styku, lecz przede wszystkim pomiędzy różnymi mediami (od szeroko definiowanych, takich jak malarstwo, teatr, performans), poprzez zawężone opisy przyporządkowujące twórczość Kantora do obszarów: action-painting, taszyzmu, sztuki materii, biednej sztuki, objet trouvé itp. Opisywana najczęściej z dwóch perspektyw – teatrologii i sztuk wizualnych – twórczość Kantoraulega nieustannemu dzieleniu, odseparowywaniu, wyodrębnianiu, podczas gdy dla samego artysty była ona dynamicznie rozumianą całością, sposobem wypowiedzi totalnej, której nie można – i nie powinno się dzielić – na skategoryzowane, zamknięte podrozdziały.

Kategoria intermedialności uzupełniona zostanie o – bardzo modne obecnie– pojęcie sztuki zawłaszczenia, które być może pozwoli raz na zawsze zamknąć prowadzące donikąd dyskusje o rzekomej wtórności sztuki Kantora, zwłaszcza w odniesieniu do wizualności, i nieustannym zapożyczaniu przez niego motywów i rozwiązań wypracowanych przez innych twórców.

 

Marta Anna Raczek-Karcz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Krytyczka i teoretyczka sztuki, niezależna kuratorka. Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Prowadzi wykłady z zakresu sztuki dawnej i współczesnej, estetyki, antropologii i teorii kultury, teorii sztuki, teorii i sztuki nowych mediów, teorii i historii telewizji oraz światowego i polskiego kina współczesnego. Jest kuratorką ponad dwudziestu wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów polskich i zagranicznych zrealizowanych w prestiżowych instytucjach sztuki. Jest autorką tekstów do katalogów wystaw oraz tekstów teoretycznych poświęconych zagadnieniom filmu i nowych mediów.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu