Konferencja naukowa z cyklu “Dramat Niemiecki”

W dniach 31.03.-02.04.2016 roku odbędzie się III międzynarodowa, interdyscyplinarna, konferencja naukowa z cyklu: Dramat Niemiecki pod tytułem Powtórzenia we współczesnej literaturze dramatycznej organizowana przez Filologię Germańską Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie CRICOTEKA. W konferencji wezmą udział literaturoznawcy i teatrolodzy z Polski i Niemiec.

Powtórzenia w literaturze dramatycznej to złożone fenomeny, które pojawiają się jako momenty intratekstualne, ale również jako relacje intertekstualne i dodatkowo mogą się przenikać  jako połączenia intermedialne. Charakterystyczna cecha języka pozwala opisać zjawiska, wrażenia i myśli tylko w określonym następstwie czasowym pojedynczych chwili, pomimo że wrażenia i zdarzenia występują symultanicznie, powstaje napięcie językowe pomiędzy zdarzeniem a reakcją językową. Tym samym język różni się od pozostałych gałęzi sztuki i mediów, takich jak sztuki plastyczne czy film. Teatr i dramaturgia mogą właśnie pracować nad tym napięciem analizując relacje pomiędzy tekstem sztuki a kreacją sceniczną, w celu stworzenia pewnych wypowiedzi.

Tym samym jednocześnie zrozumiałym jest, że powtórzenia powstają z napięcia differencji i identyczności. Bez osobliwości, oryginalności, drugiego biegunu do zagadnienia powtórzenia w tekście lub innym dziele sztuki, powtórzenie nie może być traktowane jako takie.

Te trzy możliwe kwestie zarysowują przestrzeń tematyczną konferencji. Dodatkowo mogą zostać przedyskutowane takie aspekty, które odnoszą się do powtórzeń w tekstach dramatycznych i ich inscenizacji. Jakie zostaja zbudowane formy i struktury w celu realizacji powtórzeń. Powtarzające się formuły w tekstach dramatycznych aktualizują zarówno zjawiska przeszłe, wcześniej powiedziane, pozwalają im pojawić się w innej sytuacji współczesności i prowadzą tym samym do rytualnego i performatywnego uwspółcześnienia doświadczeń i zjawisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu