Kierownik Działu Zbiorów i Wystaw

ZA 110-8/2017

 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko kierownika Działu Zbiorów i Wystaw.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe
 2. min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o analogicznym charakterze
 3. znajomość zagadnień w zakresie organizacji wystaw, w tym planowania i rozliczania kosztów oraz budżetowania, a także procesu planowania i ewaluacji zadań
 4. umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu
 5. bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 1. znajomość drugiego języka obcego
 2. doświadczenie w kontaktach z artystami i instytucjami kultury, w tym muzeami i galeriami sztuki.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Działalność wystawiennicza:

 1. współtworzenie polityki wystawienniczej instytucji także w aspekcie międzynarodowym
 2. nadzór nad procesem realizacji wystaw stałych i czasowych w siedzibie i poza nią
 3. nadzór nad pracą kuratorów i koordynatorów wystaw oraz zespołów realizujących wystawę
 4. stworzenie i wdrożenie procedur w zakresie realizacji wystaw.

Działalność związana z nadzorem nad zbiorami Cricoteki:

 1. nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem i opracowywaniem zbiorów
 2. nadzór nad opracowaniem planów digitalizacji zbiorów i ich realizacja
 3. opracowywanie i realizacja programu powiększania kolekcji
 4. nadzór nad przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu zachowania zbiorów
 5. nadzór nad działalnością Komisji Nabytków
 6. nadzór nad ruchem zbiorów
 7. wdrożenie procedur w zakresie nadzoru nad zbiorami Cricoteki.

Inne zakresy:

 1. współpraca z instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie polityki wystawienniczej, gromadzenia i opracowania zbiorów Cricoteki
 2. współpraca przy tworzeniu planów wydawniczych
 3. sprawowanie opieki merytorycznej wydawnictwami, w tym opracowywanie tekstów do wydawnictw związanych z wystawami i zbiorami
 4. współpraca z Działem Archiwum przy opracowaniu zbiorów
 5. współpraca z Działem Upowszechniania i Wydarzeń przy tworzeniu oferty edukacyjnej i strategii promocyjnej
 6. nadzór nad pozyskiwaniem środków na realizację wystaw i przedsięwzięć z zakresu działu
 7. opracowywanie planów i sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagane dokumenty formalne:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. mile widziane: dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 5 lipca 2017 za pomocą poniższego formularza lub na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko Kierownika Działu Zbiorów i Wystaw”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 10 lipca 2017 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Forma zatrudnienia
Pełny etat

Rodzaj umowy
Umowa o pracę

Godzina pracy
11:00 – 19:00

Lokacja
Cricoteca

Aplikuj na to stanowisko

  Dodaj plik z CV

  Drukuj
  0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu